העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.04.2021

תסדיר: 2021-04-21

קיזוז הפסדים

אי התרת קיזוז הפסדים מניירות ערך ממשכורת

♦ המערער היה בשנות המס שבערעור, קרי השנים 2000-2001, מנהל ובעל שליטה בחברה.  בדו"חות שהגיש למשיב לשנות המס שבערעור, דיווח על הכנסה משכר עבודה בחברה בסכומים הבאים: בשנת 2000 - 158,806 ₪, בשנת 2001 - 518,373 ₪. בנוסף, בשנות המס שבערעור סחר המערער בניירות ערך אשר הניבו לו הפסדים כדלקמן: בשנת 2000 - הפסד של 629,904 ₪, בשנת 2001 - הפסד של 55,797 ₪.

העליון מבהיר לגבי חובת קיזוז הפסדים (פס"ד מודול בטון)

♦ המשיבה הינה חברה העוסקת בייצור ובשיווק מוצרים נלווים לענף הבניה. למשיבה מפעל תעשייתי שהוענק לו מעמד של "מפעל מאושר" בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק לעידוד השקעות הון"). הכנסות המפעל המאושר פטורות ממס בהתאם ל"מסלול החלופי" הקבוע בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון. בנוסף, למשיבה הכנסות ממפעליה האחרים החייבות במס חברות בהתאם להוראות סעיף 126 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה").

התכלית גוברת על הפרוצדורה

♦ המערערת הוכרה על ידי מנהל מס ערך מוסף (החל מיום 1.1.2003) כמוסד כספי, בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ").

אין להכיר בהפסד מבנין שבנייתו הופסקה

♦ מערערת הינה חברה קבלנית, אשר מחזיקה בחברות אחרות, אשר אחת מהן, הינה חברת צפחה אינטרנשיונל (1994) בע"מ. בשנת 2002 המערערת מכרה את כל מניותיה בצפחה.

על עסקאות אקראי ואמרות אגב

♦ ביום 6.9.1990 ניתן בבית המשפט העליון, מפיו של השופט דב לוין, פסק הדין בעניין ערעורו של פקיד השומה חיפה נגד א.ח.א. גולדשטיין בע"מ (ע"א 615/85).

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן