העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 10.04.2020

תסדיר: 2020-04-10

התיישנות שומות

התיישנות שומות בשל איחור במועדים

♦ סופיות השומה הינה עקרון חשוב ומהותי בדיני המס ולכן, נפסקו מספר פסקי דין בעניין סמכויות פקיד השומה לשום את הנישום במועד הקבוע בחקיקה. - הרלבנטי לענייננו הינו

טענת התיישנות שוב על הפרק?!


שני ערעורים העוסקים בשומות מס הכנסה שהוציא המשיב למערערים לשנות המס 1997-1999. השומה התייחסה להיבטי הכנסות של מספר פרויקטים בתחום הבניה: הכנסה שלא דווחה, בגין מכירת דירה לאחיו יאיר לוי בשנת 1998; דרישת הפרשה לגמר עבודות; אי-דיווח הכנסות מהשכרת דירה בדוחות לשנות 1997-1998; דרישת הוצאה, בגין ירידת ערך קרקע בדו"ח לשנת 1997.

סוגיית התיישנות שומות שוב על הפרק ?!


ביום 19.3.2013 ניתנה החלטה חדשה של בימ"ש מחוזי ת"א, כב' השופט מגן אלטוביה, במסגרת ע"מ 1038-06 עמירם סיון נ' פקיד שומה כפר סבא [טרם פורסם], העוסקת ("שוב") בסוגיית התיישנות שומות (להלן:"ענין עמירם סיון").

העליון: מכאן אילך - שומות והחלטות יצאו בזמן מרשות המסים

פקיד שומה רשאי לקבוע שומה "לפי מיטב שפיטתו", שתהיה שונה מזו שמסר לו הנישום בדו"ח שומה עצמית  לפי סעיף 145(א)(2) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). יש לקבוע את השומה לפי מיטב השפיטה בתוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדו"ח. מי שחולק על השומה לפי מיטב השפיטה יכול להגיש השגה (סעיף 150 לפקודה) ועל פקיד השומה להחליט בהשגה בתוך שנה (סעיף 152 לפקודה).

ביהמ"ש העליון: איחור בהוצאת שומות – יביא לבטלותן ! (יגאל דור און)

התיישנות שומות – לפי הפקודה ולא לפי חוקי העידוד

♦ המערערת קיבלה הטבות מס לפי חוק עידוד השקעות הון, לימים בוטל לה כתב האישור מכיוון שלא עמדה בתנאים ומשכך הוצאה לה שומת מס בגין השנים בהם ניתנו ההטבות.

העליון קבע- משה סמי תחולה רטרוספקטיבית

למשיבה, איקאפוד בע"מ, הוצאו שומות מסביום 13.1.03. ביום 4.2.03 היא הגישה השגה על השומות במשרדי פ"ש ת"א 5. ההשגה התקבלה במשרדי פ"ש הרלבנטי, פ"ש י-ם 3, רק ביום 10.2.03. ההחלטה בהשגה ניתנה והוזנה למחשבי העותר עובר ליום 9.2.04, והודפסה ביום 24.2.04.
 

האם ניתן לפתוח שומות בחלוף 18 שנים ?

♦ העורר שלח למשרדי המשיב, בשנת 1991, הצהרות בדבר רכישת זכויות במקרקעין, שנרכשו עוד בשנת 1986, והמשיב הוציא שתי שומות. העורר הגיש השגה על השומות, והמשיב נתן, בשנת 1992 החלטה בהשגות. בשנת 2009 שלח ב"כ העורר בקשה לשינוי השומות, כעבור יותר מ- 17 שנים – אחרי מתן ההחלטה בהשגות.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן