העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 27.06.2022

תסדיר: 2022-06-27

מאמר

שימוש ב"מידע מודיעיני" לדילול ענף נותני שירותים הפיננסים

 משרד האוצר, הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, אחראי גם על מתן רישיונות לנותני השירותים הפיננסים (להלן: "הממונה") מפרסם באתרו נתונים לגבי בקשות רישיון שהוגשו וסטטוס הטיפול על ידו מפורסמים במרשם באתר הממונה.

חוק אשראי הוגן – הסדרת תחום הלוואות חוץ בנקאיות

♦ לאחר שנים ארוכות של דיונים ובהמשך להמלצותיה של הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי מ-2011, מינו שר האוצר ונגיד בנק ישראל צוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, בראשות המפקח על הבנקים. במסגרת עבודתו בחן הצוות את החסמים המעכבים את כניסתם של גופים שאינם תאגידים בנקאיים לשוק האשראי הקמעונאי או המונעים את הרחבת פעילותם.

מע"מ דיפרנציאלי בישראל? מבורך, אבל לא כל כך מהר!

 לאחרונה התבשרנו בנוגע לתיקון 42 לחוק מע"מ אשר עבר בקריאה ראשונה ובימים אלה ממש, מתנהלים דיונים ארוכים בועדת הכספים. והינה עוד לא תם התיקון המיוחל (ואף נתקע בועדת הכספים) ושוב מונחות על שולחן הכנסת שתי הצעות חוק נוספות. מדובר בשתי ההצעות פשוטות ומבורכות ברוח המהפכה החברתית, עם זאת, מעלות ההצעות מספר שאלות באשר ליישומן ולעלותן הכלכלית.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן