העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

חופש המידע

העליון: חוק חופש המידע נסוג מול חיקוק פרטני

♦ המערער מייצג כעו"ד בעלי זכויות בבניין ברמת גן, אשר התקשרו עם יזם למימוש זכויות הבניה בבניין במסגרת תמ"א 38.

חשיפת הטבות המס מכח חוק עידוד השקעות הון ע"י גלובס

העותרים, עיתון גלובס ואחד מעורכיו, מר אלי ציפורי, מבקשים לקבל מידע בדבר הטבות המס הניתנות מכוח החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959, בכדי לתת את המידע והכוח לציבור לערוך דיון בשאלה זו לאור הדיונים בגירעון ובתקציב המדינה. בימים אלו מתנהלים דיונים על תקציב המדינה. הדיון נערך גם בתקשורת ובציבור. כן ביקשו העותרים לגבי עשר החברות שקיבלו את הטבות המס הגדולות ביותר בכל שנה גם את גובה הסכומים שניתנו כהטבות מס מכוח החוק.

ביהמ"ש: אין חיסיון גורף על כל המידע הקשור לנישום

♦ העותרת עוסקת בחיפושי נפט וגז טבעי, והן חפצות לעיין במסמכים שהונחו בפני הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל.
העותרות דורשות לקבל לעיונן את מכתב ההתחייבות של רשות המסים להענקת הפטור ממס לספק המצרי E.M.G. כמו כן, העותרות מסתמכות על נימוק האפליה בפני הוועדה.  

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן