העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

פתיחת שומה

טעות בתום לב יכולה להאריך מועד לפתיחת שומת מיסוי מקרקעין

♦ עניינו של הערר הוא בעתירתו של העורר לקבל את ההטבה במס רכישה בגין דירת מגורים שרכש, על אף שחלפה מגבלת הזמן לתיקון השומה הקבועה בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק").

פתיחת שומה בעקבות "גילוי מרצון"

 הערעור בעמ"ה 8013/04: עוסק בשומה שיצאה לשנת 1998, ועניינה מכירה של מחצית מנכס מקרקעין בצומת גולדה מאיר (להלן: "מקרקעי גולדה"). בערעור הכחיש  חיים גולובנציץ (להלן: "המערער") זכויות בעלות במקרקעין אלו וטען, כי רק אחיו אריה היה הבעלים של מלוא הזכויות באותם מקרקעין.

ביהמ"ש: פתיחת שומה – רק במקרים חריגים ומיוחדים

 ♦  בשנת 2001 הוקצו למערער 700,000 אופציות לרכישת מניות חברת האם של חברתו. ביום 22.10.01 ניתן אישור של רשות המיסים להקצאת האופציות לעובדי החברה במסלול "ליד 102" שעל פיו כל רווח של העובדים מהאופציות שהוקצו להם על פי התוכנית או בגינה, יראה כהכנסת עבודה שהופקה בישראל וישולם בגינה המס המלא החל על הכנסת עבודה בישראל.

לא ניתן "לפתוח" שומת מס של שנה "סגורה"

♦ המערער היה "בעל שליטה" במשיבה ושימש כיו"ר הדירקטוריון שלה, בשכר. למערער הוקצו אופציות לרכישת מניות המשיבה. המערער מימש חלק מהאופציות נשוא ההקצאה.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן