העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

הטבות מס

דחיית בקשת מחיקה על הסף על אף אי פירוט שומה חילופית

המבקשת, חברה תושבת ישראל ובעלת 'מפעל מאושר' בהתאם לחוק עידוד השקעות הון. המבקשת מוחזקת במלואה ע"י חברת Mercury Interactive Corporation (להלן: "חברת האם"), חברה תושבת ארה"ב.

העליון - הגדרת "שנה תמימה" מול "שנת מס"

♦ מדובר בערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה (סגנית הנשיאה וסרקרוג) מיום 10.9.07 בתיק עמ"ה 540/03.

החרגת "קרוב" מהטבת מס

♦ המערערת הינה חברה שעיסוקה בענף המזון באילת ובבעלותה חנויות סופרמרקט, בתי מאפה ודוכני ירקות, ובעלי המניות בה הם הזוג יוחנן ושושנה ממן – תושבי העיר אילת.

אי מתן הטבה כפולה במס, עיתוק הכנסה ופירוק מרצון

♦ אסתר מנו הינה בעלת זכויות בשני בניינים, אותם ירשה מאביה בשנת 1988 (להלן: שני הבניינים). בין השנים 1989-1996 דיווחה אסתר מנו על הכנסותיה מהשכרת שני הבניינים בדו"חותיה האישיים. משנת 1997 ואילך, החלה לדווח בדו"חותיה האישיים רק על ההכנסות מהשכרה למגורים הפטורות ממס, ואילו חב' "אלקנה" – הנמצאת בבעלותה של אסתר מנו – דיווחה על ההכנסות מהשכרת היחידות המסחריות בשני הבניינים, אשר אינן פטורות ממס. חב' אלקנה הוקמה ביום 18.3.1997, ונועדה לעסוק ב"קניה, תפעול והשכרת נכסים".

התיישנות שומות – לפי הפקודה ולא לפי חוקי העידוד

♦ המערערת קיבלה הטבות מס לפי חוק עידוד השקעות הון, לימים בוטל לה כתב האישור מכיוון שלא עמדה בתנאים ומשכך הוצאה לה שומת מס בגין השנים בהם ניתנו ההטבות.

עיכוב ביצוע פס"ד-איזון בין שיקולי הערעור ומאזן הנוחות

♦ הסוגיה העיקרית העומדת בבסיס ערעור זה הינה, החלטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה, לדחות את הבקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה ב-ע"מ 948/07 שניתן על ידי כבוד ס' הנשיאה ש' וסרקרוג בציינו, כי אם תזכה המבקשת בערעורה, לא תהיה מניעה להשבת הכספים. בערעור נבחנה השאלה האם די בכך שהמבקשת תראה, כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה וכי גבייה מיידית של סכום המס תביא לקריסתה?

תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון

♦ כידוע, כחלק מחוק ההסדרים לשנים 2011-2012 בוצע שינוי מהותי במתכונת יישום והפעלת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן- "החוק", ו"תיקון 68", לפי העניין ). יום כניסת תיקון 68 לתוקף הינו 1.1.2011 (להלן- יום התחילה), בכפוף להוראות המעבר שיפורטו להלן. במסגרת התיקון בוטלו כל מסלולי המס הקיימים כיום בחוק (מסלול חלופי, מסלול אירלנד ומסלול אסטרטגי) ונקבע שיעור מס אחיד מופחת על חברות תעשייתיות העומדות בתנאי היצוא.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן