העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 26.10.2021

תסדיר: 2021-10-26

נקודות זיכוי

הצעת חוק: נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע

 ♦ ביום 9.11.15 הונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ איתן ברושי, דב חנין ו- 4 אח'

הצעת חוק זכויות הסטודנטים אושרה בקריאה שנייה ושלישית

♦ הכנסת אישרה ביום 29.05.07, בקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007, המעגנת את זכויות הסטודנטים בישראל בנושאים שונים. מעבר לזכויות הדנות בזכותם של הסטודנטים להתארגן ולהפגין, ומעבר לעניינים הדנים בועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה ונושאים נוספים, נקבע בנוסף, כי סטודנט לתואר ראשון יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת, למשך שלוש שנים ממועד סיום התואר, וסטודנט לתואר שני יהא זכאי לחצי נקודת זיכוי, למשך שנתיים ממועד סיום התואר. בכך קובעת הצעת החוק הטבה גדולה יותר לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, לעומת ההטבה שניתנה להם במסגרת תיקון מס' 147 והוספת סעיף 40ד.

החזר מס שנוכה במקור "שייך" לעובד ולא למעביד

  ♦עניינן של עתירות אלה, אשר הדיון בהן אוחד ואשר ניתן בהן צו על תנאי, הוא באופן בו מיישמת רשות המיסים (להלן:"המשיבה") את סעיף 3(ב) לכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת השעה), התשס"ו-2006 (להלן: "כללי 2006"). העותרות בבג"ץ 1631/08 והעותרות 2 ו-3 בבג"ץ 2962/10 הן חברות שהעסיקו עובדים זרים בין השנים 2005-2003 (להלן: "החברות"), עובדים העונים על פי טענתן להגדרת "תושב חוץ זכאי" הקבועה בכללי 2006. החברות ניכו מס במקור ממשכורות העובדים הזרים.

דחיית תביעה יצוגית בגין הפרשי מדד

♦ ביום 18.1.2004 פורסם חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004. בסע' 68(א) לחוק נקבע, כי בשנות המס 2005-2008 תבוטל ההצמדה של נקודת הזיכוי למדד המחירים לצרכן. סע' 68(ב) קובע מנגנון להצמדת נקודת הזיכוי למדד, במקרה שבו עלה המדד באחת משנות המס הנ"ל ב-5% יותר לעומת המדד הידוע ב-1 בינואר 2004. מועד העדכון של המדד במקרה שתנאי ההפעלה מתקיים, חל בתחילת שנת המס שלאחר המועד בו עלה המדד. המבקשת שילמה בשנת המס 2007 מס הכנסה בסך 20,298 ₪.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן