העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 21.01.2020

תסדיר: 2020-01-21

חיסיון רשות המסים

אלטוביה מגן על החיסיון של רשות המסים (תרתי משמע)

♦ לאחרונה נדרשו ביתי המשפט במספר החלטות להתמודד לא אחת עם בקשות לגילוי מסמכים החוסות תחת מעטה החיסיון שבסעיף 231 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן" "הפקודה") ובסעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ").
 
תכלית הוראות החיסיון הינה כפולה: ראשית תכליתה להגן על פרטיות הנישום, שנית לעודד נישומים לדווח ל

זכות עיון וגילוי מסמכים של נישום אחר – אימתי?

♦  הערעור עוסק, בין היתר, במחלוקת שבין הצדדים אודות הפרשנות שיש להעניק להסכם שחתמה רשות המיסים מול המערער אשר נחתם על רקע עסקה שנרקמה בשלבי שנת 2002, במסגרתה החלה חברת מעיינות עדן (להלן: "הסכם המערער"), אשר המערער החזיק במניותיה, במיזם משותף עם קבוצת המזון האירופאית DANONE.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן