העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 07.12.2019

תסדיר: 2019-12-07

חיוב לממש פטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים - במסגרת הליכי הוצל"פ

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
402
תאריך: 
12/04/2007

 

♦ עסקינן בבקשת קטינים ואמם (להלן "התובעים"), למתן "צו עשה" אשר יחייב את אביהם (להלן "הנתבע") לחתום על מסמכי פטור ממס שבח, ביחס לבית מגורים שבבעלות האב, אשר נמכר על ידי כונס נכסים במסגרת הליך הוצל"פ בגין חוב האב לבנק. על פי חוק מס שבח מכירת הבית פטורה ממס שבח ומס מכירה. מטרת התובעים היתה הגדלת  כספי תמורת הבית על מנת שיספיקו לכיסוי חובו של הנתבע במזונותיהם.
 
♦ התובעים טענו, כי כוונתו של הנתבע בסירובו לחתום על מסמכי הפטור היא הגשת השגה, קבלת הפטור ממס שבח באיחור כך שבסופו של דבר יגיעו כספי הפטור ממס שבח לידיו של הנתבע.
 
♦ הנתבע טען, כי על פי הפסיקה, רע"א 4114/98 בנה"פ נ' לויאן ופש"ר (ת"א) 1494/00 לוי יצחק בפש"ר נ' כנ"ר,  הזכות לקבלת פטור הינה זכות אישית המאפשרת לו להחליט בהתאם לרצונו החופשי האם לחתום על מסמכי הפטור ממס שבח, אם לאו והואיל ואינו מעוניין לחתום על מסמכי בקשת הפטור אין אפשרות לאכוף עליו לעשות כן.
 
בית המשפט לעניני משפחה במחוז ת"א – כב' השופט ד"ר ג.גרמן:
♦ הזכות לפטור ממס שבח – זכות אישית למוכר שאינה ניתנת להעברה בפרשת לויאן, במסגרת הליך מימוש משכנתא על ידי כונס נכסים בהליך הוצל"פ, נקבע, כי לא ניתן לחייב את החייב לחתום על בקשת הפטור שקבלתו היא זכות אישית ואינה "צמודה" לדירה .
♦ פטור ממס שבח בהליכי הוצל"פ – הגדלת התמורה
במקרה של מכירת דירת מגורים של חייב במסגרת הליכי הוצל"פ  מטרת מימוש הפטור הוא הגדלת התמורה המתקבלת ממכירת הדירה לצורך הגדלת הסך הכולל המתחלק בין הנושים.
 
♦ שימוש לרעה ובחוסר תום לב בזכות לפטור
למרות שהכלל אשר הנחה את פסיקת בית המשפט כאמור לעיל הוא, כי לא ניתן לאכוף שימוש בפטור בניגוד לרצונו של בעל הזכות לפטור, הרי שבתי המשפט קבעו חריגים לכלל זה.
 
♦ בה"פ (ת"א) 458/06, גבאי נ' בנק המזרחי, קבעה השופטת שבח בבית המשפט המחוזי בת"א, כי הזכות לפטור ממס שבח תצטרף לנכס הממומש במצב בו לחייב דירת מגורים אחת ויחידה העומדת בפני מימוש לצורך סילוק חוב, ובהעדר שימוש אחר לפטור זה לא יעלה על הדעת שבית המשפט יאפשר לחייב להחזיקו באמתחתו שהרי מדובר בתוצאה הרסנית שרק נקמנות בצידה בבחינה "גם לי גם לך לא יהיה".
 
♦ גם בה"פ 95/92 גת נ' מתתיהו, קבעה כב' השופטת פרוקצ'יה בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי בהליך כינוס נכסים, המגמה המשותפת לכל הצדדים היא מיצוי מירב התמורה כדי לפרוע את מירב החובות, וכאשר בעלים של נכס מסרב לעשות שימוש בפטור מסיבותיו שלו שאינן עולות בקנה אחד עם טובת הליך הכינוס ואף עולות כדי חוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכים,  הסמיך בית המשפט את כונס הנכסים להגיש בקשת פטור לרשויות מס שבח בשם החייב.
 
♦ בענייננו, הורה בית המשפט  לחייב לחתום על הבקשה לפטור ואכף עליו לעשות שימוש בזכותו לפטור.
 
♦ בית המשפט קבע, כי הזכות לפטור ממס נובעת מזכות הקנין שהינה זכות חוקתית על פי סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אך גם היא ומימושה כפופים לעקרון תום הלב שמקורו בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי). מבלי לפגוע בעיקרון שמימוש הזכות לפטור ממס היא זכותו של בעליה, אין לראות זכות זו כזכות מוחלטת.
 
♦ מאחר ולנתבע אין נכס אחר אשר לצורך מימושו מבקש הוא לשמור לעצמו את מימוש הפטור, הרי שכל תכליתו בסירובו לחתום על הבקשה לפטור היא נקמנית בלבד ומאחר ומדובר במקרה מובהק  של ניצול זכות לרעה והתנהגות הנגועה בחוסר תום לב של הנתבע אשר בית המשפט רואה בחומרה יתרה, הואיל ומדובר בכיסוי חוב מזונות ילדיו הקטינים של הנתבע  ובמקרה כזה יש לקבל את התביעה ולהורות לנתבע לחתום על הבקשה לפטור ממס שבח.
 
התוצאה :
♦ התביעה התקבלה.
 
ניתן ביום 15.2.2007
ב"כ התובעים : עו"ד צ. סמוכה.
ב"כ הנתבע : עו"ד י. וייס.
מנהל מס שבח – משיב פורמלי.

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.