העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 08.04.2020

תסדיר: 2020-04-08

הסדר טיעון לרו"ח ובקשה לשנותו

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
514
תאריך: 
05/11/2009

♦ הנאשם הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות על פקודת מס הכנסה. עבירות שעניינן מסירת אמרה כוזבת ושימוש במרמה, ערמה, ותחבולה במזיד ובכוונה לעזור לאחר להתחמק ממס.
הנאשם, רואה חשבון במקצועו, העניק שירותי ראיית חשבון וייעוץ ללקוחות שונים, בהם חמישה יהלומנים העוסקים בסחר ובתיווך ביהלומים בישראל ובחו"ל.
בין השנים 1996-2000 פעל הנאשם על מנת להעלים הכנסות של היהלומנים אשר התקבלו מעסקאות שבוצעו בחו"ל, במטרה לסייע להם להתחמק מתשלום מס.
♦ ביום 12.7.07 הוצג הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים, על פיו הנאשם ירצה עונש של 8 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 700,000 ₪.
 
איתרע מזלו של הנאשם וביום 8.8.07 היה מעורב בתאונת דרכים, בנובמבר 2007 עבר ניתוח מוחי ומאז ועד למועד בו נשמעו הטיעונים לעונש נדחו הדיונים פעם אחר פעם לצורך מעקב רפואי וקבלת חוות דעת רפואיות.
בשלב הטיעונים לעונש, ובשל מצבו הרפואי של הנאשם היום, מבקש ב"כ הנאשם לשנות את הסדר הטיעון והוא עותר לעונש מאסר של 6 חודשים אשר ירוצו בעבודות שירות.
מטעם שני הצדדים הוגשו חוות דעת רפואיות שעניינן מצבו הרפואי של הנאשם, ומסוגלותו לרצות ענש מאסר מאחורי סורג ובריח, ואותן חוות דעת שנתמכו בעדויות הרופאים הינם הציר המרכזי בראיות הצדדים לעונש.
♦ המאשימה, עומדת על חומרת מעשיו של הנאשם, בו היא רואה את המבצע העיקרי של העבירות, שיזם וביצע פעולות אשר סייעו לאחרים להעלים הכנסות בסכומים גבוהים.
 
לשיטתה, העונש הראוי לנאשם הוא מאסר בפועל לתקופה ממושכת, ברם, התביעה בחרה להגיע להסדר המקל עם הנאשם לאחר ששקלה את הודאתו, החיסכון בזמן השיפוטי ונסיבותיו האישיות.
ב"כ התביעה סוקרת, אחת לאחת, את כל חוות הדעת הרפואיות שהגיש הנאשם, ומצביעה על חוות דעת ועדות של ד"ר אדלר הקובעות, פוזיטיבית, כי בין כתלי הכלא ניתן לקבל מענה רפואי ההולם את צרכיו הרפואיים.
לפיכך, היא מבקשת לאמץ את הסדר הטיעון הכולל מאסר בפועל, בשל היקף המעשים, מורכבותם, התחכום בתכנונם ובביצועם, והשימוש לרעה שעשה הנאשם במקצועו.
 הנאשם, אינו חולק על פרטי ההסדר המוסכם, אך מאז הגיעו הצדדים לאותו הסדר חל שינוי בנסיבות, ובשלו יש לשקול קיצור תקופת המאסר והמרתו בעבודות שירות.
♦ על סמך חוות הדעת הרפואיות הוא מבקש לקבוע כי קיים סיכון תמידי לדימום מוחי נוסף, במקרה כזה יש צורך בפינוי מיידי של הנאשם לבתי חולים ספציפיים, ומתן טיפול רפואי הולם תוך 3 שעות מקרות האירוע. לדעתו, ד"ר אדלר לא נתן מענה או פתרון בנקודה זו.
 
ב"כ הנאשם מוסיף ועורך חישוב מתמטי לפיו התקופה המוסכמת למאסר בפועל שווה במשכה לתקופה אותה ניתן לרצות בעבודות שירות, והממונה על עבודות שירות יכול להציב את הנאשם לבצען בבית חולים קרוב למרכז רפואי אשר יוכל להושיט עזרה מיידית אם יידרש לכך.
אמנם אין להקל ראש בעבירות אך הן נעברו לפני כ-14 שנה וכך, העונש לו הוא עותר אינו מקים חשש לפגיעה באפקט ההרתעה.

בימ"ש השלום תל אביב - כב' הנשיאה ז. הרמן:
♦ העבירות אותן ביצע הנאשם חמורות, הן על פי החוק והן על פי הפסיקה. הנאשם, רואה חשבון במקצועו, ביזה את מעמדו, ניצל את ידיעותיו, מעל באמון הציבור ורשויות המס, הפר חובותיו וגרם לפגיעה במקצוע הזוכה לאמון מיוחד מצד המערכת הציבורית ובתי המשפט.
 
הפסיקה רואה בחומרה יתרה את ניצול הידע המקצועי לצורך ביצוען של עבירות מסוג זה, וקובעת ענישה מחמירה לגבי אותם עבריינים אשר במעשיהם גורמים לפגיעה בו.
♦ השאלה העיקרית אליה נדרש ביהמ"ש בגזר הדין נוגעת לבריאותו של הנאשם ומסוגלותו לשאת בעונש מאסר בפועל. ביהמ"ש הגיע למסקנה כי, מצבו הרפואי של הנאשם, אין בו כדי למנוע את הטלת הענש המוסכם על כל רכיביו. הנאשם נבדק על ידי מומחה מתוך רשימת מומחים של בית המשפט, ד"ר גוטליב, ועל בסיס חוות דעת זו קבע ד"ר אדלר כי אין כל מניעה לטפל בנאשם במסגרת שב"ס, שב"ס יכול לקלוט את הנאשם ולטפל בו כדבעי, המליץ להפנותו בטרם מאסרו לבדיקה במר"ש שם יוחלט היכן ייקלט, והוסיף, כי אם החזקתו במאסר תהווה סכנה לבריאותו ימליץ על שחרורו על פי חוק.
♦ מבחינת ביהמ"ש, ד"ר אדלר הוא הפוסק האחרון. לאחר שזה האחרון שקל את כל הנתונים שהונחו בפניו הוא קובע, חד משמעית, כי יוכל להגיש כל עזרה רפואית נדרשת.
 
גזר דין:
♦ לאור כל זאת, מחליט ביהמ"ש לאמץ את הסדר הטיעון, על כל רכיביו. הנאשם ירצה עונש של 8 חודשי מאסר בפועל מאסר על תנאי וקנס בסך 700,000 ₪.
♦ ניתן ביום 26.10.09  

ב"כ המאשימה: א.שמואלי, עו"ד.
ב"כ הנאשם: ג.אדרת, עו"ד וי.מנור-נהרי, עו"ד.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.