העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 19.06.2018

תסדיר: 2018-06-19

שרות מקוון חדש: שומה עצמית במס שבח

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
523
תאריך: 
14/08/2011

♦ רשות המסים השיקה שירות מקוון חדש -"שומה עצמית במס שבח", באמצעותו ניתן לערוך ולחשב שומה עצמית במס שבח, כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין. בחוק נקבע, כי המוכר זכות במקרקעין ימסור למנהל מס שבח הצהרה בדבר יום ושווי המכירה והרכישה ואת הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח, ואם בחר להגיש הצהרה, שהיא שומה עצמית, גם את סכום מס השבח המגיע ודרך חישובו.
♦ השירות המקוון החדש מאפשר לבצע מספר פעולות, בהן: חישוב חדש של שומה עצמית, שמירתה והדפסתה, צפייה ועדכון נתוני שומה עצמית שנשמרה וכן הדמיית חישוב שומה עצמית ללא שמירה. השירות נועד להקל ולייעל את החישוב הידני של השומה העצמית, ולאפשר הדפסת מרכיבי השומה ואופן חישוב המס, במתכונת טופס דיווח שומה עצמית (טופס 2990). 

הרשות דואגת להדגיש, כי הנתונים שיוזנו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש, המערכת תבצע חישוב על סמך הנתונים שיוזנו
♦ השרות החדש, שומה עצמית במס שבח, נמצא תחת הנושא "חשב/בדוק", באתר רשות המסים.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.