העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 09.08.2020

תסדיר: 2020-08-09

"כוונה מיוחדת" בעבירות מס

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
386
תאריך: 
14/12/2006
בכתב-אישום שהוגש נגד המבקשים נטען, כי ניכו מס תשומות בסך 827,406 ש"ח, מבלי שהיו בידיהם חשבוניות מס כמתחייב מהחוק. לפיכך, יוחסו למבקשים עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך, עבירות לפי סעיפים 117(ב)(4) ו-119 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.
המבקשים טענו, כי החשבוניות שבאי הגשתן הואשמו נגנבו מהם. טענה זו נדחתה לאחר שבית-המשפט מצא, כי לא היו בידי המבקשים חשבוניות מס כנדרש, והגרסה בדבר גניבת החשבוניות נועדה רק לחפות על כך. עוד טענו המבקשים להגנתם, כי העבירה של ניכוי מס תשומות ללא מסמך, היא עבירה של "כוונה מיוחדת", והמשיבה – אשר בכתב-האישום השתמשה במונח 'ביודעין' – לא הוכיחה יסוד נפשי זה.
בימ"ש השלום קיבל טענה זו של המבקשים, וזיכה אותם. נקבע, כי היסוד הנפשי הנדרש בעבירה שיוחסה להם הוא "כוונה להשתמט ממס", כי כוונה זו לא הוזכרה בכתב-האישום, ולכן גם לא הוכחה.
ערעור המשיבה למחוזי בירושלים התקבל, והמבקשים הורשעו. נקבע, כי העבירה בסעיף 117 לחוק מע"מ אמנם דורשת הוכחתה של כוונה מיוחדת, אולם במקרה דנן הוכח, כי כוונה זו התגבשה אצל המבקשים, הואיל ו"עצם המעשה של הפחתת ההכנסה המוצהרת על-ידי נישום, מסירת ידיעה כוזבת על-ידו או השמטת פרטים מדו"ח, תוביל למסקנה בלתי נמנעת, לפיה התכוון הלה להתחמק ממס, אלא אם כן יש בפיו הסבר סביר היכול לעורר ספק בדבר כוונתו הפלילית". בהמשך נקבע, כי מעשה כגון זה שביצעו המבקשים מקים "חזקה שבעובדה, בבחינת הדבר מדבר בעדו המטילה על שכמו של הנישום את העול להביא ראיות לסתור את ההנחה לכאורה בדבר כוונתו להתחמק ממס" .
המבקשים עתרו לבית המשפט העליון ליתן להם רשות לערער, בטענה, כי לא עלה בידי המשיבה להוכיח, כי פעלו מתוך כוונה להשתמט ממס, וכן, כי אין להיעזר בחזקה ראייתית מקום בו נדרשת הוכחה של כוונה מיוחדת בפלילים. עוד מלינים המערערים על כך שבהרשעתם לא ניתן ביטוי למחדלה של המשיבה בניסוחו של כתב-האישום. 
  
ביה"מ העליון - כב' השופט א. לוי:
נקבע בעבר, כי מי שמפחית מס תשומות מבלי שנערכו בגין כך עסקאות אמת – עסקאות אשר חשבוניות המס מהוות ראיה לקיומן – חזקה עליו כי התכוון להשתמט מתשלום מס, אלא אם הוכיח אחרת. ההסבר של המבקשים באשר לאי הגשתן של החשבוניות, נדחה על-ידי בימ"ש השלום, ובכך היה די כדי להוביל להרשעתם. גם בטענה בדבר הפגיעה בהגנת המבקשים לא מצא בית המשפט ממש. ולטענתו, למרות שהמשיבה לא הקפידה בניסוחו של כתב-האישום, הדבר לא הוביל לפגיעה במבקשים.
 
 תוצאה: הבקשה נדחית.
ניתן ביום: 29.11.06.
ב"כ המבקשים: עו"ד מזאוי.
ב"כ המשיבה: עו"ד פורר.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.