העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 09.12.2019

תסדיר: 2019-12-09

גידול הון בלתי מוסבר לפחח רכב

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
405
תאריך: 
03/05/2007

♦ למערער עסק לפחחות רכב בתל אביב. המשיב מצא בין שתי הצהרות ההון של המערער גידול הון בלתי מוסבר בסך של 410,294 ₪.

♦ המערער טוען, כי המשיב התעלם משלושה גורמים שעה שקבע את הפרש ההון הבלתי מוסבר: הלוואה/ מתנה שקיבל מגיסו המתגורר בחו"ל, במזומן, מתנה שקיבל מביתו, עת מכרה רכבה, חובו האמיתי לקבלן מסוים הינו כפי הצהרתו ולא כפי קביעת המשיב, השתתפות הבת בהוצאות הבית, כך שהיו נמוכות הן מקביעת המשיב.
 
ביהמ"ש המחוזי בת"א - כב' הש' מ. אלטוביה:
 
♦ הלוואה מתנה מהגיס: שעה שנישום טוען להעברת סכומי כסף בין קרובים חלה עליו חובת הוכחה מוגברת. לא התקבלה טענת המערער, כי הוא עמד בנטל ההוכחה בעניין המתנה או ההלוואה שקיבל לכאורה, חובת ההוכחה המוגברת להוכיח קשר סיבתי הדוק וברור בין הסכומים, ההעברות, היכולות הכספיות וכן להמציא תיעוד חיצוני, חלה בענייננו והמערער לא הרים חובת הוכחה זו. אופן העברת הכספים הנטען תמוה ולא הוכח. יכולותיו הכספיות של הגיס לא הוכחו. התיעוד החיצוני היחיד שהוצג הוא דף חשבון הבנק של הגיס, מעבר לכך לא הוצג כל תיעוד חיצוני אופן העברת הכספים.
הפניית המערער לעמ"ה 1230/00 בכשי יוסף נ' פ"ש ת"א 3, אשר הקל בחובת ההוכחה בעניין העברת כספים מחו"ל אינה רלוונטית לענייננו, בפס"ד בכשי מדובר בהעברת כספים ממדינות אוייב אשר דרך העברת הכספים מטבע הדברים הינה מסובכת יותר ושקופה פחות, ובענייננו אין מדובר בהעברה ממדינת אויב או ממדינה שיש בה קושי טכנולוגי או אחר לבצע העברה כספית.
♦ מתנה מהבת בגין מכירת רכבה: נקבע, כי יכולתה הכספית של בתו והתנהלות המערער בכל הקשור לרכישה ומכירה של מכוניות, מביאה למסקנה, כי המערער לא נשא בנטל לשכנע שהסך מקורו במתנה מביתו וכי מדובר ברכישה ומכירה שהמקור הכספי שלה הוא המערער עצמו.
♦ הפרש בעניין החוב לקבלן: המערער לא הביא כל ראיה בעניין זה.
♦ השתתפות בהוצאות מחיה: המערער לא טען בסיכומיו דבר בעניין הוצאות מחיה ושימושים, אשר הביא פקיד השומה בחשבון. כידוע, "טענה שהועלתה בכתב הטענות, אך לא הועלתה בסיכומים, כדין טענה שנזנחה, ובית המשפט לא יזקק לה" (ע"א 447/92). על כן שאין מקום להתייחס לטענה זו במסגרת הפס"ד.
תוצאה:
♦ הערעור נדחה חלקית. המערער ישא בהוצאות המשיב בסך 1,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪ וזאת בנוסף להוצאות שנפסקו כבר לטובת המשיב בהליך.
 
ניתן ביום 28.02.07
ב"כ המערער: עו"ד ת. ריטרסקי.
ב"כ המשיב: עו"ד א. יפעת, פרק' ת"א.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.