העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 20.02.2020

תסדיר: 2020-02-20

שירות חדש למייצגים: החלטת מיסוי מקדמית באינטרנט

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
674
תאריך: 
26/09/2013
 
♦ רשות המיסים השיקה באתר האינטרנט שלה שירות חדש לקהל המייצגים,  במסגרתו ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית באמצעות האינטרנט וכן לעקובאחר שלבי הטיפול בה. השירות הינו שירות חדש, במסגרת שאיפת רשות המיסים לייעל את תהליכי העבודה, לצמצם את הבירוקרטיה ולשפר אתהשירות הניתן לציבור.
 ♦החלטת מיסוי מקדמית - הינה החלטה בנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות עלחבות המס, בשל פעולה שביצע מבקש החלטת המיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסדשהיו לו. החלטת מיסוי ניתנת ע"י המוסד להחלטות מיסוי באותם מקרים בהם לא ברורה חבותהמס או תוצאת המס של פעולה וזאת קודם לביצוע הפעולה ולעיתים אף לאחריה.
 
 ♦ מאפשר להגיש בקשה להחלטת מיסוי מקדמית באמצעות האינטרנט בצורה קלה
וידידותית, ולראשונה, אף מאפשרת רשות המיסים לצרף את כל המסמכים הנלווים הנדרשים בדרך המקוצרת. השירות החדש מקצר את זמני ההמתנה לקבלת החלטה, ואף יאפשר למגישהבקשה לעקוב אחר שלבי הטיפול, לעמוד בקשר עם הגורם המטפל בבקשתו ולצרף מסמכים נוספים שיידרשו במהלך הדיונים.
 
 ♦בשלב זה, השירות החדש יפתח למייצגים בלבד (עו"ד, רו"ח, יועצי מס), להם ייפוי כוח לייצוג הלקוח בבקשה. בשלב מאוחר יותר, לאחר בחינת היקפי השימוש ויעילותו, תיבחן פתיחת השירות לציבור הרחב.
 
 ♦יצויין, כי במקביל השאירה רשות המיסים בתוקף את "הדרך הישנה" של הגשת בקשה להחלטתמיסוי פיזית, למוסד להחלטות מיסוי, בדרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל-אביב.                                                                                 

 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.