העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 18.01.2020

תסדיר: 2020-01-18

עדכונים מהשטח

הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רו"ח ידין ענתבי, פירסם ביום ג' טיוטת תקנות המסדירה לראשונה את אופן הפעלתן של קופות גמל אישיות בישראל (IRA), בדומה למקובל בארה"ב. הפעלת קופת גמל אישית מציעה מודל חדשני בישראל, שבו ניתנת לחוסך בפעם...
♦ ביום 15.3.11 פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011 התיקון קובע שינויים באופן הדיווח על מכירת זכות במקרקעין ועשיית פעולה באיגוד מקרקעין וכמו כן לגבי הליכי שומה ותשלום המס. תחולת התיקון הינה על עסקאות שתיעשנה...
◆ ביום 3.7.17 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ יוסי יונה, הצעת חוק החברות (תיקון – חובת השבת דיבידנדים ותמריצים בחברת איגרות חוב שמנהלת משא ומתן לגיבוש הסדר חוב), התשע"ז–2017. ◆ עפ"י הצעת החוק, מוצע לקבוע "חובת...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.