העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 09.07.2020

תסדיר: 2020-07-09

עדכונים מהשטח

♦ כפי שפורסם בגיליון מס פקס 388, ביום 31.12.2006 פורסם בקובץ תקנות מס' 6548, צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ליטא), תשנ"ז–2006 הנותן תוקף לאמנה שנעשתה ביום 11.5.2006. לאמנה יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל משנת המס המתחילה ביום 1....
♦ ביום 31.12.2006 פורסמו בקובץ תקנות מס' 6548, הניכויים ההתחלתיים עפ"י תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), התשל"ה-1975 לשנת המס 2006, כדלקמן: ♦ בעד קופה רושמת – 6,900 ₪ ♦ בעד מכונה להוצאת...
♦ כפי שפורסם בגיליון מס פקס 377, שינוי בהוראות ניהול ספרים שנכנס לתוקפו החל מיום 1.1.07, בא להתמודד עם תופעת החשבוניות המודפסות על נייר כימי ושתוכנן נמחק לאחר זמן מה. השינוי קובע כי רישום בחשבונית ייעשה באופן שישאר קריאוברור למשך 7שנים....
♦ ביום 28.12.06 פורסם בספר החוקים 2074, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 152 והוראת שעה), התשס"ז-2006. (ר' את הנוסח המלא בקישורית). ♦ בגיליון מס פקס מס' 388 הובאו עיקרי החוק (הצעת החוק דאז).  
ביום 1.1.2007 פורסמו בקובץ תקנות מס' 6549, התקנות והצווים הבאים, הדנים בעדכון תקרות, הארכת מועדים והגדלת שיעורי מקדמות: ♦ צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשס"ז-2007. ♦ צו מס...
♦ ביום 2.1.2007 פורסמו בקובץ תקנות מס' 6550, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז- 2007. (ר' הנוסח המלא בקישורית). ♦ התקנות מגדירות "מתנדב" - יחיד העושה פעילותהתנדבותית לקידום המטרות...
ביום 25.12.06 פירסמה הממשלה ברשומות (275), הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 152), התשס"ז- 2006. בין היתר, מוצע להרחיב את ההגדרה של "הכנסה מיגיעה אישית", שבסעיף 1 לפק' ולקבוע, שגם קצבה המשתלמת על פי ביטוח אבדן כושר עבודה,...
♦ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה השבוע את הצעת חוק הבניין להשכרה, שתכליתו עידוד המשק הפרטי והציבורי לבנות מבני דיור המיועדים להשכרה למגורים. להלן עיקרי החוק המוצע: 1. החוק יחול רק על בניין שיש בו 16 דירות לפחות (לא צמודות קרקע) ושבנייתו...
♦ ביום 25.12.06 פורסמו בקובץ תקנות 6545: 1. תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראות שעה), התשס"ז - 2006. 2. תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח)(הוראות שעה), התשס"ז- 2006. הערת מערכת- הננו מפנים אתכם למאמר המתפרסם בעמוד 2...
ביום 25.12.06, פורסמו בקובץ תקנות 6545: 1. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת)(תיקון), התשס"ז- 2006 התקנות הנ"ל מאריכות את "התקופה הקובעת" המוגדרת בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.