העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.10.2020

תסדיר: 2020-10-21

עצמאי, בעל חברה – זה הזמן לשקול שינויי מבנה!

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
680
תאריך: 
07/11/2013
מחבר: 

יוסי קורן, עו"ד (רו"ח)


עו"ד (רו"ח) יוסי קורן
, מתמחה בדיני המס: מס הכנסה, מע"מ, מס-שבח ומיסוי בינלאומי.

עוסק בליווי מקצועי של בעלי עסקים, חברות פרטיות וציבוריות.
 
משמש כסגן יו"ר ועדת מיסים של מחוז ת"א והמרכז בלשכת עו"ד.

מרצה במסלול האקדמי של המכללה למינהל.

לשעבר מנהל תחום במחלקה המקצועית ברשות המיסים.
בימים אלו, ימי הרבעון האחרון של שנת 2013, זו התקופה שבה כבר ניתן להעריך מה תהיינה התוצאות העיסקיות של השנה השוטפת ויש לראות קדימה כיצד ניתן לשמר ואף להתרחב לקראת השנה האזרחית הבאה. החשיבות של עריכת חשבון נפש עיסקי דווקא במהלך תקופה זו חשובה מאוד ולעיתים אף מהותית להמשך התפעול והתפקוד של העסק.     
 
נשאלת השאלה, ובצדק - מדוע יש ליחס חשיבות רבה לחשיבה בהיבט הזה דווקא בתקופה זו של השנה? ברשותכם, נגיע לכך בהמשך.           

הבחינה העיסקית בה אני עוסק במאמרי זה נוגעת לכל בעלי העסקים הן העצמאים והן בעלי החברות. אני מכוון, הן לעצמאי הבודד והן לבעלים של חברה (בין אם כבעל מניות יחידי והן כחלק מבעלי המניות).
ואתן דוגמא, למשל: עצמאי בעל עסק, הרוצה לבחון מעבר לפעילות באמצעות חברה בבעלותו (להלן: "מעבר מעצמאי לחברה"). קיימת בפניו האפשרות לייסד חברה ולהעביר אליה את כל פעילותו העיסקית, לרבות הנכסים וההתחייבויות של העסק לאותה חברה שייסד והמצויה בבעלותו. בעקרון, פעולת העברת הנכסים מהעסק העצמאי לחברה מהווה "מכירה" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ואם עסקינן במכירה אזי יש לבחון אם התהווה "רווח הון" ואם כן, אותו עצמאי יאלץ לשלם מס בשיעור של 25% (ולעיתים אף יותר) בגין אותו רווח הון. ואולם, כאן באה הפקודה ומאפשרת לאותו עצמאי, אם יפעל נכון בהתאם למתווה של הוראות חלק ה2 לפקודה שכותרתו - "שינוי מבנה ומיזוג" (להלן: "הוראות שינויי המבנה"), ליהנות מדחיית המס האמור כל עוד יקפיד למלא אחר כל אחר התנאים המפורטים בחלק האמור, ודחיית המס הזו תהיה - עד למכירה בפועל של הנכסים או של מניות החברה שייסד ואשר מחזיקה בהם (להלן: "מתווה לפי סעיף 104א לפקודה").
 
אפשרות נוספת של בחינה עיסקית יכולה להיעשות כאשר מדובר בבעלים המחזיק בבעלותו מניות במספר חברות. בדיקה כאמור יכולה להובילו למסקנה, כי אין טעם לשמר את מבנה האחזקות הקיים וניתן לייעלו ולחסוך בעלויות באמצעות מיזוג חברות בקבוצה (להלן: "מיזוג"). מיזוג שכזה בו מועברים נכסים ו/או פעילות מחברה לחברה מהווה "מכירה" שעלולה לגרור עימה חיוב במס רווח הון (כפי שתיארתי לעיל). ואולם, שוב, אם פועלים בהתאם להוראות שינויי המבנה וממלאים אחר התנאים המנויים בפקודה, ניתן לדחות את "אירוע המס" למועד בו תבוצע המכירה בפועל של הנכסים ו/או הפעילות לצד ג' ו/או המניות של החברות המחזיקות בנכסים שהועברו. פן נוסף שראוי לחשוב עליו הוא כאשר עסקינן בחברה בעלת מספר נכסים ו/או מספר תחומי פעילות המעונינת להכניס משקיע לנכס מסוים ו/או לתחום מסוים ו/או להנפיק חלק פעילות מסוים. לכאורה, אין אפשרות להכניס משקיע רק נכס אחד מנכסי החברה ו/או לחלק מסוים מפעילויות החברה.
 
במצב דברים כאמור, החברה יכולה לפעול בדרך של "פיצול". מה הכוונה ?

- החברה יכולה לייסד חברה חדשה ולהעביר אליה את הנכס האמור (למשל קרקע המיועדת לבניה) ו/או הפעילות האמורה, בהתאם למתווה לפי סעיף 104א לפקודה, ובהמשך להכניס המשקיע לאותה חברה חדשה. יצוין, כי גם פעולה זו, של העברת נכס ו/או פעילות מחברה לחברה מהווה "מכירה" של נכסים ו/או פעילות מהחברה המוכרת (המעבירה) לחברה הרוכשת (הקולטת). מכירה שיש לבחון אם טומנת בחובה חבות במס. ואולם, אם הפיצול, כאמור, ייעשה בהתאם להוראות שינויי המבנה, חבות המס של העברת הנכס ו/או הפעילות תידחה עד למועד מכירתם בפועל, אם וכאשר תתבצע מכירה שכזו. יוער, כי מלבד האפשרויות שהוצגו לעיל, ישנן עוד אפשרויות רבות ומגוונות של שינויי מבנה אשר עשויות לסייע לבעלי הנכסים ובעלי העסקים ליצור מבנה עיסקי נכון ומעודכן בהתאם להתפתחויות העסק ורצון הבעלים. כתמיד יש להיוועץ עם איש מקצוע לפני ביצוע פעולה כאמור.

ובכן, מדוע הדגשתי כי ישנה חשיבות רבה לשקול שינויי מבנה אלו דווקא בימים אלו לקראת תום השנה ? – לעניין ביצוע פעולה של "מיזוג", הוראות שינוי המבנה קובעות, כי לאחר ביצוע פעולת מיזוג לא ניתן למכור הנכסים שהועברו ו/או המניות שנתקבלו בגין העברת הנכסים למשך תקופה "שתחילתה במועד המיזוג וסופה שנתיים מתום שנת המס שבה חל מועד המיזוג" (להלן: "תקופת המיגבלות"). משמע, אם המיזוג יבוצע עד לתום שנת 2013, תקופת המיגבלות תגיע לסיומה ב- 31.12.15. ואולם, פעולת מיזוג אשר תתבצע לדוגמא בחודש – 1.14, תקופת המיגבלות תגיע לסיומה רק ב- 31.12.16 (מדובר ב"הפסד" של שנה בה לא ניתן לבצע מכירה, דבר העלול לגרום לחוסר גמישות). 
 
לעניין ביצוע פעולה של פיצול. יש לבחון באיזה פיצול מדובר, אם מדובר בפיצול בהתאם למתווה לפי סעיף 104א לפקודה, תקופת המיגבלות היא שנתיים ממועד העברת הנכס. לגבי פיצול מורכב יותר, נקבע בהוראות שינוי המבנה, כי– "מועד הפיצול יהיה בתום שנת המס". משמע, פיצול שלא יעשה עד תום שנת 2013 יאלץ להמתין עד לתום שנת 2014, וגם כאן תקופת המיגבלות הינה שנתיים ממועד הפיצול (ושוב מדובר בתקופת זמן שלכאורה יורדת לטימיון).
 
להשלמת התמונה, הפעולה של "מעבר מעצמאי לחברה" מחייבת תקופת החזקה של שנתיים מיום ביצוע ההעברה. ואולם, לשם הפשטות והנוחות (לרבות: דיווחים לרשויות, רישומים בהנהלת החשבונות וכיוצא באלו פרטים) עדיף להתחיל החברה החדשה עם תחילתה של השנה החדשה.  
 
יודגש, כי מלבד הצורך בעמידה בתקופת המגבלות ישנן הוראות נוספות שיש לעמוד בהן, כפי שמצוינות בהוראות שינוי המבנה, ואולם קצרה היריעה מלפרטן כאן. מאחל לכל הקוראים והקוראות תוצאות עיסקיות טובות השנה וכמובן התרחבות ושגשוג גם בשנה הבאה. כמובן, שאין לראות באמור לעיל ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת בענין, וכתמיד אני ממליץ להיוועץ עם איש מקצוע לפני עשיית הפעולה.   

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.