העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 10.08.2022

תסדיר: 2022-08-10

קבלת סיוע ממשרד הכלכלה והתעשייה עלולה לשלול זכאות למענק קורונה

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
762
תאריך: 
19/11/2020
מחבר: 

מיכאל כשכאש, עו"ד

מיכאל כשכאש, עו"ד


עורך דין במשרד גולדמן ושות'.

בוגר הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן, שנת סיום לימודים 2012

סיים התמחות בפרקליטות מחוז ת"א (מסוי וכלכלה). התקבל לחברות בלשכת עורכי הדין בישראל ביוני 2013

מתמחה בעבירות כלכליות, בניהן: עבירות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין  והחוק לאיסור הלבנת הון.

 

 

סיוע לעצמאיים ללא מעוף – קבלת סיוע ממשרד הכלכלה והתעשייה עלולה לשלול את זכאותכם למענקי קורונה ממשרד האוצר

בחודשים שחלפו מאז פרוץ משבר קורונה ובעקבות הפגיעה הקשה שחווה המגזר העסקי נוכח הגבלת הפעילות במשק, הורתה ממשלת ישראל על מתן מענקי סיוע בכמה פעימות לעצמאיים ולבעלי שליטה בחברות מעטים לשם סיוע בהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות עקב התפשטות הנגיף (להלן: "מענקי הסיוע"). קביעת הזכאות למענקי הסיוע, גובהם ואופן תביעתם, עוגנו בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 (להלן: "החוק"), תחילה בדרך של הוראות שעה ולאחר מכן בדרך של תיקוני חקיקה (תיקון מס' 13, 14 ו- 15).

כעקרון, מענקי הסיוע ניתנים לעצמאיים שמחזור עסקאותיהם במהלך התקופה המזכה כהגדרתה בחוק, נמוך ממחזור עסקאותיהם בתקופה המקבילה בשנה אשתקד (בפעימה הראשונה והשניה נקבע כקריטריון, ירידה של לפחות 25%; ובפעימה השלישית בירידה שלפחות 40%).

עוד נקבע בחוק, כי על אף הוראות כל דין, מענקי הסיוע לא ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ").
כאן המקום לציין כי "מחזור עסקאות", שלפיו נקבעת בין היתר הזכאות למענקי הסיוע, הוא כמשמעות הדיבור "מחזור עסקאות של עוסק" בחוק מע"מ, הכולל את כל עסקאותיו בשנת המס שחלפה. לפיכך, ובהינתן שמענקי הסיוע אינם בגדר תרומה, תמיכה או סיוע אחר שנחשבים על-פי סעיף 12 לחוק מע"מ כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק, קבלת מענק סיוע בידי עצמאי אינה מגדילה את מחזור עסקאותיו לעניין החוק. לשון אחר – קבלת מענק סיוע בפעימה אחת, אינה משליכה על הזכאות למענק בפעימה הבאה.

בד בבד עם מהלך זה של ממשלת ישראל, נוכח המציאות החדשה שנוצרה בעקבות משבר קורונה, החלה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, לשווק לעסקים את תכנית הסיוע שלה - "מעוף".
בהתאם לפרסומים באתר משרד הכלכלה והתעשייה ובהתאם לתקנון שפורסם, תעניק הסוכנות סיוע לעסקים שיבצעו תמורות בעסקם לטובת מתן שירותים ואספקת מוצרים מרחוק, לצורך התאמת עסקם למציאות שנכפתה עקף התפשטות נגיף קורונה.
הסיוע הוא בדרך של השתתפות ב- 50% מסך ההוצאות ועד לתקרה של 5,000 ₪ (כולל מע"מ) עבור ביצוע התאמות מבנה וריהוט, פרסום ושיווק דיגיטלי, וקידום פעילות העסק במסחר מקוון.

יש לשים לב שבשונה ממענקי הסיוע, שאינם חלק ממחיר עסקאותיו של עוסק, כאמור לעיל, קבלת הסיוע שניתן לעסקים במסגרת תכנית "מעוף" מגדיל, דה-פקטו, את מחזור העסקאות של העוסק לעניין החוק, והדבר עלול להביא לכך שאותו עוסק לא יהיה זכאי למענקי סיוע כהגדרתם לעיל, ששיעורם ככלל, גדול בהרבה.

כאן המקום לציין כי הסיוע שניתן במסגרת תכנית מעוף לא ניתן במישרין מתקציב המדינה, כי אם על ידי גוף מסחרי שזכה במכרז, כך שאין תחולה לתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, במסגרתה מנה מחוקק המשנה את המקרים שבהם לא ייחשבו תקבולים כהגדרתם בסעיף 12 לחוק מע"מ, כחלק ממחיר העסקה.

לפיכך יש לשקול את שיקולי העלות - תועלת בטרם קבלת הסיוע כאמור
 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.