העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

גת פלוס מס ערך מוסף

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
672
תאריך: 
15/08/2013
מחבר: 

ירון הרוש, עו"ד

עו"ד הרוש פרסם חומר מקצועי בתחומי התמחותו במסגרת תפקידו כעורך דין במשרד גולדמן ושות'.
ב

גת פלוס מס ערך מוסף /
לידיעת ציבור לועסי הגת, ביום 22.7.2012 פורסמה ע"י רשות המיסים בישראל הוראת פרשנות מס' 2/2013) בגין החבות במס ערך מוסף בעסקאות של מכירת צמח ה"גת". לעמדת הרשות אין מדובר בעמדה חדשה אלא בהבהרה למצב החוקי הקיים מזה זמן רב.
ע"פ נייר העמדה מכירת צמח הגת חייבת במס ערך מוסף בשיעור מלא, זאת כפי שיוסבר להלן:
סעיף 30 (א)(13) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975, קובע כי:
"מכירת פירות וירקות מהסוגים שקבע שר האוצר [ראה התוספת לתקנות מע"מ], שלא נעשה בהם כל עיבוד; לענין זה לא יראו כעיבוד ניקוי, ברור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור".
בתקנה 8 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו - 1976, השתמש שר האוצר בסמכותו וקבע מס ערך מוסף בשיעור אפס על ירקות ופירות:
           "(א) על הירקות המפורטים בתוספת הראשונה יחול שיעור אפס"
             (ב) על הפירות בתוספת השנייה יחול שיעור אפס".
 
על מנת להחיל מס ערך מוסף בשיעור אפס, על הירק או הפרי להיכלל במפורש בתוספת הראשונה או השנייה (להלן: "התוספות", בהתאמה) לתקנות מס ערך המוסף.
מעיון בתוספות ניתן לראות כי צמח הגת אינו נמנה במפורש על הפירות והירקות אותם קבע שר האוצר בתוספות.
אולם בין הירקות המפורטים בתוספת הראשונה, נמנים בין היתר גם ירקות שהינם "עשבי תיבול" וכן ירקות שהם "צמחי מרפא", כמפורט בהודעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שינוי התוספת), התשמ"ח – 1988 (להלן: "הודעת המועצה"), אך לדעת רשות המיסים צמח הגת אינו נמנה עליהם היות והודעת המועצה הותקנה מכוח סמכות שניתנה לשר החקלאות ושר התעשייה בסעיף 48 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט -1959 (להלן: "חוק הירקות"), אשר בוטל בשנת 2003, ראה סעיף 72 לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), תשל"ג – 1973 (להלן: "חוק מועצת הצמחים") ואי לכך התבטלה גם הודעת המועצה אשר פורסמה מכוח אותו חוק.
בנוסף על אף שבשנת 2003 הוסף לחוק מועצת הצמחים סעיף 62, לפיו השר רשאי לעדכן את רשימת התוספת המצויה בסופה, הכוללת בין היתר את הרשימה הישנה שהופיעה בחוק הירקות, לא הוסף צמח הגת לתוספת חוק מועצת הצמחים עד עצם היום הזה.
באשר ל"עשבי תיבול", לדעת רשות המיסים "ירקות שהם עשבי תיבול אשר כלולים בתוספת הראשונה, משמשים במובנם הרגיל והנפוץ לתיבול מזון ומשקאות, ומכירתם ככלל חייבת במס בשיעור אפס. לאור העובדה, כי צמח הגת, בשימושו הנפוץ והמקובל, אינו נועד לתיבול מזון ומשקאות אלא נועד ללעיסה, ומאחר וצמח הגת אינו בגדר עשב, הרי שצמח הגת אינו בבחינת עשב תיבול".
יוער כי בישראל הותר הצמח לשימוש ולמסחר בצורתו הטבעית בלבד, ונאסרה הפצתו בדרך של משקה.
ומכאן שלדעת רשות המיסים בישראל, ולאחר ממציאה הבוטניים מכירת הגת בישראל חייבת במס ערך מוסף בשיעור מלא.
 
 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.