העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 26.10.2021

תסדיר: 2021-10-26

מיסוי תגמולי אובדן כושר עבודה

פוליסות אובדן כושר עבודה, המוצעות כיום על ידי חברות הביטוח השונות, מציעות כיסויים נרחבים לנפגעים, על מנת לאפשר להם להמשיך בחייהם, מבלי שאלה ייפגעו ובעיקר מבחינה כלכלית לאור אי יכולתם להמשיך לעבוד, כפי שעשו לפני התאונה או הפגיעה הפיזית שנגרמה להם. רשות המיסים קבעה, החל משנת 2015, על מיסוי תשלומים מיוחד, אותו נדרש המבוטח לשלם לה בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. 
שכיר, עצמאי או מעביד – מס על הקצבה
שכיר, עצמאי או מעביד, רשאים לרכוש ביטוח מיוחד, המקנה להם כיסויים נרחבים במקרה של אובדן כושר עבודה. המעביד יכול לרכוש ביטוח זה עבור עובדיו והעצמאי או השכיר יכולים לרכוש זאת באופן עצמאי. הביטוח נועד לספק להם את ההגנה הנדרשת להם במידה ולא יוכלו להמשיך לעבוד בין אם בעקבות תאונה או מחלה ולאפשר להם להמשיך לשמור על רמת החיים שלהם, כפי שהיתה לפני קרות האירוע. במידה ואכן ארע אירוע כלשהו שגרם למבוטח לאבד את כושר השתכרותו, מעבירה לו חברת הביטוח מדי חודש קצבה מיוחדת, העומדת על 75 אחוז מסך הכנסתו הממוצעת. קצבה זו מועברת אליו עד להחלמתו, עד ליום פרישתו או עד ליום מותו (המוקדם מבין שלוש האפשרויות).
מה אומרת פקודת המס
על פי פקודת המס משנת 1961 והתיקון שנתקבל בשנת 2015, קצבה זו מהווה הכנסה בפני עצמה, בין אם התקבלה כסכום חד פעמי ובין אם כקצבה חודשית, המועברת אל המבוטח. ולכן, על פי סעיף 121 המוזכר בפקודת המס, קצבה זו חייבת בשיעור המס הקבוע, בדומה לכל הכנסה. אולם, במידה ומדובר במבוטח שנאלץ לפרוש פרישה מוקדמת בגין נכות רפואית של 75 אחוז ומעלה או אי יכולתו להמשיך ולתפקד באותו האופן שתפקד לפני הפגיעה (בשל תאונה או מחלה), ייהנה המבוטח מפטור בגובה של 67 אחוזים בהתאם לתקרת הקצבה המזכה. הדבר רלוונטי למבוטחים שנאלצו לפרוש מעבודתם לפני גיל הפרישה, כלומר נשים לפני גיל 62 וגברים לפני גיל 67 וכשאותה קצבה מועברת למבוטח על ידי המעביד, על ידי חברת הביטוח שבה רכש את פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה או על ידי קופת הגמל. 
במידה ומועבר למבוטח סכום חד פעמי בגין אי תשלום הקצבה המגיעה לו לאור אובדן כושר עבודה, החוקים שיחלו על כך יהיו זהים, בדומה למצבים אחרים, וכפי שהיה נדרש לשלם המבוטח במידה והיה מקבל את התשלום כחלק מהקצבה החודשית המגיעה לו על פי תנאי הפוליסה שרכש. הדבר, בכל מקרה, ייקבע בבית המשפט, במסגרת הסכם פשרה בין הצד המבוטח לצד המבטח, ובעיקר בשל מורכבות העניין ותוצאות המס, הקשורות לחלוקה השונה של התשלומים וההתייחסות שלהם לזמנים אחרים (למצבו האחר של המבוטח, שסביר שיהיה שונה, במקרים רבים, מזה שהיה מיד לאחר התאונה או המחלה, שגרמה לו לאבד את יכולת השתכרותו). 
במקרים כאלה, בהם מקבל המבוטח סכום חד פעמי, בין אם כזה המתייחס הן לקצבאות מהעבר והן לקצבאות מהעתיד, זכאי המבוטח לבקש לפרוס את התשלום לשני תשלומים נפרדים וללא תלות ביניהם. חלוקה זו לא מביאה איתה הקלה מסוימת על חבות המס, אלא נועדה להבטיח קצבה לנפגע המבוטח, ממנה תנוכה הפרמיה המשולמת לצורך רכישת הביטוח. בכל מקרה, כדי לבחון את המקרה, לבדוק לעומק את האפשרויות העומדות לרשותו של המבוטח ואת ההיבטים המיסויים החלים על הכספים, חשוב שייוועץ כחלק מתביעתו על הפיצוי הכספי המגיע לו עם רואה חשבון הבקיא בסוגיות המס השונות, לרבות מיסוי תגמולי אובדן כושר עבודה, ובמידת הצורך גם עם עורך דין, המתמחה בביטוחים. 
 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.