העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

תקנון האתר

תקנון אתר מס פקס

אנא קראו בעיון ובקפידה את הוראות תקנון זה, שכן השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
מס פקס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה
.
 
1.          פרשנות ותנאים כללים
1.1 תקנון זה מתייחס לשימוש מכל סוג באתר מס פקס, חברת מס פקס בע"מ (להלן: "מס פקס") ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר")הינם מקימי אתר מס פקס (להלן: "האתר") והשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש באתר.
1.2 אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
1.3 "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע.
1.4 "המידע" – התכנים הכלולים באתר ו/או במבזקים לרבות העיצוב הגרפי, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, תמונות, צילומים, קטעי טקסט, גרפיקה, מולטימדיה וכיו"ב.
1.5 "המבזקים" – המבזקים (Newsletters), הנשלחים למי שרשום ברשימת התפוצה של האתר כוללים עדכונים, חידושים וטיפים בתחום המיסים והמשפט., ו/או גיליונות מס פקס או קטעים ממנו כפי שמפורסמים באתר.
1.6 תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר בתקנון הינו למען הנוחות בלבד.
1.7 בתקנון זה, יחיד משמע גם רבים, על פי העניין. 
 
2 .      הסכמה לתנאי השימוש 
2.2 אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בתוכנו לכל מטרה שהיא.
2.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
2.4 בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
2.4.1     הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
2.4.2       הפצת "דואר זבל " (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
2.4.3       פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.
2.4.4       הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) , או כחלק מאתר אחר (mirror) , ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.            לאחר ההסכמה הכתובה מאת החברה, איזכור באתר  אחר ו/או כל מקור מידע שהוא ידרוש את איזכור האתר ואת המיקום המדוייק ממנו נלקח. האיזכור יאושר בכתב מראש ע"י החברה
2.4.5       שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
2.4.6       להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.
2.4.7       למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר.
2.5 בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו נושאים אופי אישי. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף ‎5 להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות").
2.6 במהלך הרישום הינך מתבקש לספק לנו מידע, שיכלול, בין היתר, את שמך המלא וכתובת הדואר האלקטרוני שברשותך.
2.7 רישום לאתר מאפשר קבלת מבזקים (NewsLetters) הכוללים עדכונים, חידושים וטיפים בתחום המיסים והמשפט וגיליונות של עיתון מס פקס.
2.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
 
3       הסרה או הגבלה של תכנים באתר
3.2 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
3.3 ככל שבאתר יופיעו קישורים ל"דפי נחיתה" ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה למס פקס כל אחריות לגבי אותם "דפי נחיתה" או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, כמו כן אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצוים באתר לנוחיות המשתמש בלבד, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.
 
4       הגבלת אחריות של מפעילת האתר ומי מטעמה
4.2 החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה.
4.3 החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
4.4 בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.
4.5 החברה אינה אחראית בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע באתר.
4.6 החברה אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו או הנובע מאי יכולת להשתמש באתר, מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות בגין נזקי תכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתר.
4.7 החברה אינה מתחייבת כלל כי האתר ו/או השימוש בו, עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש, והיא לא תישא באחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש.
4.8 השימוש במידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לקבל יעוץ ו/או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש במידע באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע. כמן כן,במידה ויש סתירה בין המידע המצוי באתר ובין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע, לכל דבר וענין.
4.9 תחום המיסים הינו תחום המצריך מומחיות ומקצועיות מיוחדות. לפיכך נמליץ לנהוג משנה זהירות עם התכנים המתפרסמים באתר ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי של מומחה בתחום בטרם כל פעולה המסתמכת על המידע באתר. החומר באתר אינו מהווה את סקירה הרלבנטית.
  
5       הגנה על פרטיות
5.2 מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשירות המבזקים (Newsletters).
5.3 יש להדגיש, כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לשם כך מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך, תוך נקיטת אמצעים סבירים.
5.4 מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לשימוש שהיא עושה במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.
5.5 החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
5.6 באתר קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני לאתר. לידיעת השולחים, הודעות הדואר האלקטרוני שתגענה אינן חסויות. הן גלויות לעובדי החברה ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.
5.7 החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל אי אילו מהשירותים שמציע האתר, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך .
5.8 החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.
5.9 אתה תשפה את החברה, את עובדיה, את מנהליה, את בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 
6       קניין רוחני
כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.
 
7       סמכות שיפוט בלעדית
על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.
 
8       שירות לקוחות
בכל שאלה, הנך מוזמן לפנות למערכת מס פקס ואנו נשמח לעמוד לרשותך, בכתובת : info@masfax.co.il
 
גלישה מהנה!!!
 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.