העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 12.08.2020

תסדיר: 2020-08-12

תיקון בתקנות קיזוז מיסים - הודעה בכתב 25 ימים לפני הקיזוז

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
755
תאריך: 
15/11/2018

♦ ביום 31.10.18 פורסמו ברשומות תקנות קיזוז מסים (תיקון), התשע"ט-2018.

על פי התיקון, הודעה כנדרש על פי חוק קיזוז מסים תישלח לחייב לפחות 25 ימים לפני הקיזוז ו"תפרט את סכום החזר המס, את סכום חובות המס של החייב במס שכנגדם ייעשה הקיזוז, ויצוין בה המועד שבו ייעשה הקיזוז".

 

 בנוסף קובע התיקון כי "מס היתר יוחזר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית המגיעים על פי אותו חוק מס המחייב בהחזר המס שקוזז ביתר כאילו לא נעשה קיזוז היתר". (עד עתה היה כתוב בתקנות "בצירוף ריבית והפרשי הצמדה וריבית").

 ♦ התקנות יחולו 30 יום מיום פירסומן. 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.