העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 19.06.2018

תסדיר: 2018-06-19

פגרת קיץ 2013 וערעורי מס

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
670
תאריך: 
18/07/2013

♦ פגרת הקיץ של בתי המשפט לשנת 2013 מתחילה ב-16.7.13 ונמשכת עד ה-31.8.13.

ר' תקנות בתי המשפט (פגרות) (תיקון), התשע"ב – 2012.

לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם הבהרות בקשר עם "ערעורי מיסים" ופגרת בתי המשפט:

 

כללי- תקנה 529 לתקסד"א

תקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקסד"א") קובעת ש"תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי הענין, הוראה אחרת".

המשמעות: במקרים בהם חלה תקנה 529 לתקסד"א - הפגרה לא תובא בחשבון במניין הימים, דהיינו יש להוסיף את מניין ימי הפגרה למועדים הקבועים.

לדוגמא: יש להגיש כתב בי-דין לבית משפט תוך 30 ימים. תקנה 529 חלה. עד ה-16.7.12 (תחילת הפגרה) עברו 10 ימים. דהיינו, החל מסוף הפגרה (31.8.12)- יש לספור עוד 20 ימים = עד ליום 20.9.12.

 

מס הכנסה - לפי תקנה 9 לתקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), התשל"ט-1978, על ערעור חלה תקנה 529 לתקסד"א (בשינויים המחוייבים ובכפוף להוראות הפקודה ולתקנות) - דהיינו הפגרה חלה.

 

מע"מ ומס קניה - לפי תקנה 10 לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), התשל"ו-1976, על ערעור חלה תקנה 529 לתקסד"א - דהיינו הפגרה חלה.

 

ועדות ערר מס שבח - לפי תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר), התשכ"ה-1965, על ערר חלה תקנה 529 לתקסד"א. בהתייחס לנושא זה, יצויין, כי תקנה 529 לתקסד"א דוחה מועדים שונים בעררי מס שבח, כגון מועדי תגובה לבקשות בכתב, מועדי הגשת כתבי בי-דין ומועדים נוספים המפורטים בתקנות סד"א, אך המועדים להגשת ערר מס שבח ולהגשת ערעור לביהמ"ש העליון מוגדרים בסע' 88 ו-90 לחוק מיסוי מקרקעין ולא בתקנות. לפיכך, מדובר בחקיקה ראשית מול חקיקה משנית.

 

בנוסף, בבית המשפט העליון בבש"א 4780/96 מנהל מס שבח מקרקעין נ' אברהם פרוט ואח', נטענה טענה בענין תחולתה של תקנה 529 על ערעור מס שבח, כב' הש' תאודור אור, קבע, כי אינו קובע סופית לגבי תחולתה של תקנה 529 ומשאיר זאת ב"צריך עיון". פרט לקיום פסיקה זו (שכאמור אינה מהווה הלכה מחייבת) אין פסיקה הקובעת את ההיפך. לאור האמור ועל אף קיומו של סע' 110 לחוק מיסוי מקרקעין, למען הזהירות, נראה שבהגשת ערר לועדת ערר מס שבח וכן בהגשת ערעור לביהמ"ש העליון בגין החלטת ועדת ערר, יש לפעול עפ"י סע' 88 ו-90 לחוק מס שבח, דהיינו להתייחס למועדים הקבועים בחוק כאילו לגביהם לא חלה הפגרה. זאת, עד ששאלה זו תוכרע ע"י ביהמ"ש או ע"י המחוקק.

 

בהליך פלילי בבתי המשפט - הפגרה אינה חלה.

 

הערת מערכת : לאור פגרת בתי המשפט, גיליונות "מס פקס" בתקופת הפגרה (16.7.13 עד 31.8.13) יפורסמו במתכונת מצומצמת - אחת לשבועיים

מערכת מס פקס מאחלת לעורכי הדין: פגרה נעימה


אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.