העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

ישראל וארה"ב חתמו על הסכם פטקא - FATCA

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
707
תאריך: 
03/07/2014

כולם דיברו על זה, אבל עכשיו זה רישמי- ממשלות ישראל וארה"ב חתמו על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת הפטקא -  - FATCA  (Foreign Accounts Tax Compliance Act)

 

® ההסכם מסדיר את דרך העברת המידע מרשות המסים ל העברת המידע לרשות המס של ארה"ב    (ה- IRS ), אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל.
 

® המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, בידי תושבי ארצות הברית, בידי בעלי"Green Card"   או בידי ישות משפטית שלאמריקאים יש בה החזקה מהותית.
בנוסף, ההסכם מאפשר ל IRS- לדווח על הכנסות בחשבונות של תושבי ישראל בארה"ב.

® על פי ההסכם, המועד הראשון להעברת המידע לארה"ב הוא 30.9.15.
העברת המידע
הראשונה תכלול נתונים לגבי מחזיקי חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם לסוף שנת 2014.
עם זאת יצויין, כי חלק מהבנקים הגדולים כבר התחילו בפועל ליישם את חובות הדיווח. 

®רשות המסים צפויה לחתום בקרוב על הסכם עם ה-
IRS לשם הסדרת הנהלים וההיבטים הטכניים לחילופי המידע.

 

® נספח 1 להסכם כולל הוראות למוסדות הפיננסים כיצד לבצע בדיקות לזיהוי החשבונות לגביהם יש להעביר מידע.

® נספח 2 להסכם כולל את רשימת הגופים והחשבונות הפטורים מדיווח. הנספח קובע למעשה,  כי גופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני בישראל לא יהיו חייבים בדיווח על חשבונות החיסכון הפנסיוני שהם מנהלים. בנוסף, גופים פיננסיים נוספים המהווים סיכון נמוך לשימוש למטרות של העלמת מס יהיו פטורים מדיווח יהיו פטורים מדיווח, כמו קרנות השתלמות לשכירים, קופות גמל למטרות מיוחדות (למשל, למחלה או חופשה) או נאמנים על תוכניות אופציות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

® רצ"ב קישור להסכם ה- FATCA על נספחיו:http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/fHachnasot.htm?fatca.htm

 

® רצ"ב קישורית לחוק ה- FATCA באת ה- IRS : http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

 

® רצ"ב קישורית להודעת המפקח על הבנקים המורה לתאגידים הבנקאיים להיערך ליישום הוראות ה-FATCAhttp://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/16-3-2014-FATCA.aspx 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.