העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 30.11.2020

תסדיר: 2020-11-30

חוק המזומן- ניתן להסב שיק שלוש פעמים לגוף פיננסי מפוקח

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
758
תאריך: 
27/06/2019

ביום 1.7.19 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של החוק לצמצום השימוש במזומן, שם נקבע כי לא ניתן להסב שיק מעל 10,000 ש"ח יותר מהסבה אחת, למעט גופים פיננסיים מפוקחים שיכולים להסב אותם פעמיים.

לטענת עו"ד אורי גולדמן, בהתאם לסעיף 5 לחוק בצירוף התוספת השנייה לחוק לצמצום השימוש במזומן, עולה שאין מניעה בחוק, כי ההיסב הראשון יהיה לגוף פיננסי מפוקח, כך שהוא יהא הנסב הראשון.

בשל כך פנה עו"ד גולדמן לבנק ישראל, בבקשה לפיה יבהירו את המצב המשפטי האמור, בין היתר, כדי שנותני שירותים פיננסיים לא יופלו לרעה לעומת כל נסב אחר, כגון עוסק, אדם פרטי וכיוב'.

לטענת עו"ד גולדמן, מאחר שאותו גוף פיננסי מפוקח יכול להסב פעמיים לגוף פיננסי מפוקח אחר, בפועל יהיה ניתן להסב שלוש פעמים לגופים אלה. 

מדובר בבשורות טובות לשוק החוץ בנקאי בישראל המגלגל מאות מיליוני ש"ח בשנה ומסייע להזרים חמצן לחברות ולעסקים שמתקשים לקבל אשראי בבנקים.


בנוסף, ביקש עו"ד גולדמן מבנק ישראל להבהיר, הכיצד רואה הבנק הפקדת שיק בבנק לצורך פרעונו בלבד (גוביינא), שכן, לטענת עו"ד גולדמן אין לראות בהפקדה שכזו כ"היסב" שיש למנות במניין ההסבות.

עם פרשנות זו, עוד בטרם נכנסה הפעימה השנייה לתוקף, פנה עו"ד גולדמן לבנק ישראל, וקיבל תשובה בעקבות בירור שנערך עם משרד המשפטים ועל דעת רשות המסים, המובאת כלשונה כדלקמן:  


לכבוד עורך דין אורי גולדמן,

שלום רב,

בהמשך לשאלתך, אכן אין בחוק המזומן איסור לפיו המוטב בצ'ק יסב את ההסבה הראשונה לגוף פיננסי מפוקח (נותן שירותים פיננסי).
בהתאם לבירור שנערך מול משרד המשפטים ועל-דעת רשות המיסים – יובהר כי:
 
1. בהתאם לסעיף 5 בצירוף התוספת השנייה לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 ("החוק"), היסב ראשון יכול שיהיה לגוף פיננסי מפוקח כהגדרתו בחוק, כלומר ייתכנו עד 3 היסבים לגופים פיננסיים מפוקחים.
 
2. הפקדת שיק בבנק לצורך פירעונו בלבד (לגוביינא) אינה נמנית במניין ההסבות המותרות לפי החוק.

 בברכה, תמר שטרצר-פישר

 מדור מדיניות מערכות תשלומים |אגף מערכות תשלומים וסליקה | חות"ם | בנק ישראל

  

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.