העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 30.03.2020

תסדיר: 2020-03-30

חובת דיווח על מקור הכספים בעסקת נדלן - חוק צמצום שימוש במזומן

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
756
תאריך: 
27/12/2018

 ♦ ביום 18.3.18 פורסם ברשומות חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: החוק). (לקריאת עיקרי החוק ניתן לקרוא בקישורית זו)

 

♦ ביום 4.12.18 פירסמה רשות המסים חוזר 17/18 בנושא החוק לצמצום שימוש במזומן


♦ בין יתר התיקונים שעושה החוק האמור, שייכנס (ברובו) לתוקף ביום 1.1.19, מוסיף החוק (סע' 30 לחוק) חובת דיווח חדשה על רוכשי מקרקעין, אשר משולבת בטופסי המש"ח, שאותו מגישים הרוכשים לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין.  

 

התיקון קובע, בסעיף 30(א) לחוק, כי :

"רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה כאמור את אחד מאלה:

(1) פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות, והכול כפי שיורה המנהל;

(2) הצהרה כי במועד מתן ההצרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו."

 

 ♦ מילוי סעיף זה במש"ח הוא חובה וניתן לסמן את אחת האופציות בלבד.
האפשרות לציין במש"ח, כי פרטי התשלום אינן ידועים לרוכש, נובעת מהבנת המחוקק, כי במועד העסקה וההצהרה, ישנם מקרים בהם לרוכש עדיין לא ברור מהו מקור הכסף שישמש אותו לעסקה ומטבע הדברים גם אינו מחזיק בידו אסמכתאות. כגון במקרה שעדיין לא קיבל משכנתא ובמועד החתימה השתמש בהון העצמי שלו.

בבחירת האפשרות השנייה, ימלא הרוכש בהצהרתו את תאריך המסירה הצפוי בעסקה.

  

 ♦ הסנקציה הקבועה בחוק באופציה השניה, במקרים בהם הרוכש לא ימסור לרשות המסים את הפרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות, הינו שהמנהל לא ינפיק אישור רישום העסקה בטאבו (לפי סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין).
דהיינו לכאורה, עד שהמנהל לא יאשר הדיווח ואת מקור הכספים לעסקה, הרי שיש לו סמכות שלא ליתן אישור לרישום העסקה בטאבו. בכך למעשה "יושבת" רשות המסים על הצומת של עסקאות הנדל"ן בישראל ויכולה לבחון לעומק את אמצעי התשלום על עסקאות נדל"ן.
 ר' לעניין זה כתבת וידאו בהשתתפותו של עו"ד אורי גולדמן ממשרד גולדמן ושות' באולפן YNET.

 

♦ באופציה השניה, כאשר בעת הגשת המש"ח מדווח הרוכש, כי לא ברור לו מהו מקור הכספים לעסקה ואין לו אסמכתאות לגביהם, קובע החוק, כי הרוכש יהיה חייב להשלים את המידע עד תום שישה חודשים מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.


♦ רשות המסים כבר פירסמה מדריך ליישום חוק צמצום מזומן,  לפיו, השלמת המידע, תיקון פרטי אמצעי התשלום ועדכון תאריך המסירה הצפוי, יעשה באתר האינטרנט של רשות המסים תחת כותרת "מיסוי מקרקעין" > "השלמת פרטי אמצעי התשלום".

 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.