העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 29.11.2020

תסדיר: 2020-11-29

הצעת חוק : השוואת תנאים בין שכיר לעצמאי בחיסכון ארוך טווח

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
657
תאריך: 
11/04/2013
 
ביום 18.3.13 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ שלי יחימוביץ' ואח': הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השוואת תנאים בין שכיר לעצמאי בחיסכון ארוך טווח), התשע"ג–2013.

הצעת החוק נועדה לתקן את העיוות הקיים היום בחוק, ולתקן את פקודת מס הכנסה כך שתאפשר לעסק לנכות את ההפרשות שהפריש עבור כל עובדיו, ותאפשר לכל עובד למשוך את ההפרשות שהפריש עבור עצמו, בתנאים זהים, בין אם מדובר בעובד שכיר ובין אם מדובר בעצמאי העובד בעסקו.
 
עפ"י דברי ההסבר, בישראל קיימת הפליה חריפה ומתמשכת של עובדים עצמאים לעובדים שכירים. עצמאי העובד בעסקו לא רק שאינו מוגן מכוח חוקי עבודה ומגן, הוא אף אינו יכול לנכות מהכנסותיו את אותן הפרשות שהעסק מפריש עבורו בכובעו כעובד, כשם שהוא מנכה את אותן הוצאות בשל הפרשות לעובדיו השכירים. באותה מידה הוא אינו יכול למשוך את הסכומים המגיעים לו בכובעו כעובד, ככל עובד שכיר. מצב הדברים כיום הוא שעצמאי העובד בעסקו מפריש עבור עובדיו השכירים הפרשות שונות ורשאי לנכות אותן מהכנסותיו, בעוד שאינו רשאי לנכות את אותה הפרשה מהכנסותיו הוא, בכובעו כעובד בעסק. גם בבואו למשוך את הסכומים שהפריש העצמאי עבור עצמו בכובעו כעובד, המשיכה אינה מתאפשרת בתנאים זהים לתנאי עובד שכיר.
הצעת החוק, כאמור, באה לתקן עיוות זה.

 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.