העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

דוח מקוצר לבעלי עסקים קטנים – מחזור של עד 60,000 ש"ח

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
706
תאריך: 
26/06/2014
​♦ רשות המסים, השיקה דוח חדש במטרה להקל על בעלי עסקים קטנים, שהכנסתם השנתית אינה עולה על 60,000 ₪. הדוח הינו דוח מקוצר בן עמוד אחד בלבד
של הכנסות (טופס 137), אותו ניתן להגיש במקום הדוח השנתי המקיף (טופס 1301).
  ♦למי מיועד הדוח המקוצר:
1.       בעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 ₪ ולבן הזוג אין הכנסות.
2.       בעלי עסקים שהכנסתםהשנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 ₪ ולבן הזוג יש הכנסת עבודה או קצבה מהן נוכה מלוא המס וכן הוא אינו חייב בהגשת דוח בגין הכנסה זו.
רשות המסים מציינת בהודעתה, כי הכנסות משוק ההון שנוכה מהן מלוא המס ואין חובת הגשת דוח בגינן, לא יפגעו בזכאות להגשת דוח מקוצר.
 
 ♦מי לא יכול להגיש דוח מקוצר-
נישומים שאינם עומדים בתנאים לעיל.
וכמו כן בעלי מניות, נהנים או יוצרים בנאמנויות, תושבי חוץ, שותפים, בעלי הכנסות בחו"ל, מי שיש להם הפסדים באותה שנה, בעלי הכנסות שאינן מיגיעה אישית והמבקשים החזרמס.
 
 ♦החייבים בהגשת דוח מקוון ועומדים בקריטריונים להגשת הדוח המקוצר, יוכלו למלאאת הדוח המקוון באתר האינטרנט של הרשות:
 https://www.misim.gov.il/shdochshanashort/frmLogin.aspx?isHemdaZiburit 
 
 ♦עפ"י הודעת רשות המסים, הדוח המקוצר הוא דוח הצהרתי פשוט מאוד, שמבטל את הצורך להסתייע באנשי מקצוע לצורך מילויו וחוסך טרחה ועלויות כספיות.
 
 לפי נתוני רשות המסים, כ-70,000 בעלי עסקים קטנים יהיו זכאים להגיש את הדוח המקוצר. ברשות סבורים, כי צעד זה, המפשט באופן משמעותי את הממשק עם רשות המסים, יגדיל אתמספרם של העוסקים הרשומים במרשמי רשות המסים וכן יקל על בעלי עסקים קטנים הזכאיםלמענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לממש את זכאותם למענק.
 
 ♦ הדוח הוא פרי עבודתה של הוועדה לבחינת הקלות בדיווח השנתי ובניהול ספרים לעוסקים יחידים בעלי מחזור נמוך, שהכנסתם לא מגיעה לכדי חבות במס. הוועדה בחנה מספר חלופות והמליצה על הדוח המקוצר.


מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.