העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 02.06.2020

תסדיר: 2020-06-02

גילוי מרצון אנונימי – WIN WIN לנישום

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
627
תאריך: 
28/06/2012
גולדמן אורי, עו"ד ; רוזנברג אבי, משפטן (יועץ מס)
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
אדם שבחר להגיש בקשה להליך גילוי מרצון במסגרת הוראת השעה, פרט לחסינות מפני נקיטת הליך פלילי נגדו, העניקה הוראת השעה למבקש הקלות גם במישור הגבייה לדוגמא: ביטלי קנסות, קנסות בשל אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 188 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה"), ביטול עיצום כספי בשל אי הגשת דו"ח מקוון במועד (בהתייחס לשנות המס 2008 והילך) לפי סעיף 195ב לפקודה, וכן הטבות אפשריות בענין תשלומי ריביות והפרשי הצמדה.  
במסגרת הוראת השעה – הארכת מועד האמורה (להלן: "ההוראה החדשה"), נוסף להחלטה להאריך את המועד, רשות המיסים החליטה גם להוסיף על ההקלות הקיימות, הקלות מהותיות וחדשניות:
א. הגשת בקשה אנונימית – הבקשה תוגש ללא צורך במסירת זהותו של הפונה.
בעניין זה, ראשית, רצוי לברך את רשות המיסים על החלטה אמיצה זו, ובכך בעצם להעצים את ביטחן ציבור הנישומים במערכת רשות המיסים בישראל ובנוהל הגילוי מרצון. יצויין, כי ככל הנראה לכך "תרמה" גם אי הענות הציבור להוראת השעה.
האפשרות להגיש את הבקשה לגילוי מרצון כבקשה אנונימית טומנת, לכאורה, יתרון משמעותי שכן בדרך זו בהחלט מתאפשרת ודאות של הנישום שבחר בהליך הגילוי מרצון, שמציב אותו לכאורה במצב WIN WIN. הרי אם יתברר לו שהמס שבו הוא יחוייב גבוה, יוכל לבחור שלא לבצע את הליך הגילוי, על כל הנובע ומשתמע מכך, ולצפות לכך שהמסמכים שהעביר לרשות במסגרת הגילוי יושמדו.
כאן המקום לציין, במאמר מוסגר, כי על אף שהבקשה הינה אנונימית, ראוי להעיר את תשומת לב הפונים/המבקשים לענין "החסיון".
כידוע, חסיון מוחלט על ידיעות, אימרות, מסמכים וכיו"ב קיים רק בין עו"ד – ללקוח. החיסיון הוא של הלקוח והוא היחיד שיכול לוותר עליו. חסיון דומה אינו קיים בשום מקצוע אחר, לרבות רו"ח ויועצי מס.
לפיכך, חשוב לדעת, כי בקשות שיוגשו ע"י רו"ח ו/או יועצי מס, על אף היותן בקשות אנונימיות, למקרה בו הרשות, חס וחלילה, לא תאשר את הבקשה האנונימית מסיבה כז או אחרת ותרצה לקבל מידע מאותו רו"ח או יועץ מס בקשר לפרטי המבקש, הרי שלרוה"ח או יועץ המס לא קיימת האפשרות למנוע מהרשת מלקבל את המידע שיתבקש.
לפיכך, גם מבחינת רוה"ח ויועצי המס שלבטח לא ירצו לפגוע בלקוחותיהם, קיימת עדיפות ברורה להפנות את הנישום לניהול הליך הגילוי מרצון דרך עורך דין על מנת לשמור על ה- WIN WIN של הנישום והשאיר את המידע והמסמכים המועברים במסגרת החיסיון.
ב. תוצאת המס ידועה מראש – לאחר הגשת בקשה אנונימית, הבקשה תועבר לפקיד השומה המטפל בתיק לשם בירור החבות במס או לפקיד השומה שבמקום מגוריו של המבקש במקרה שאין לו תיק במס הכנסה (לדוגמה – שכיר). מול פקיד השומה יתנהלו "הליכים שומתיים" תחת מעטה האנונימיות, כדי לקבוע את חבות המס של המבקש.
מיותר לציין, כי לבטח דיוני השומה, חובה על המבקש "להצטייד" בעורך דין הבקיא ובעל ניסיון בדיני מס, ובניהול דיוני שומה מול פקידי השומה.
ג. חשיפת זהות הפונה – רק לאחר שהפונה יודע מראש מה תהיה תוצאת המס במסגרת הבקשה לגילוי מרצון, יוכל הפונה לבחור באחת משתי האפשרויות העומדות לרשותו:
אפשרות אחת- להיכנס בשערי נוהל הגילוי מרצון במסגרת הבקשה ואז לחשוף את זהותו תוך הגשת בקשה כאמור כאשר למעשה בכך חוזרים לנוהל הקודם כאילו הבקשה לגילוי מרצון הייתה "רגילה". יצויין, כי בניגוד לנוהל הגילוי מרצון ה"רגיל", בנוהל חדש יש יתרון משמעותי של סיום ההליך במהירות שכן תוצאת המס ידועה מראש (הסכמי השומה מוכנים וכל שחסר הוא השלמת זהות המבקש וחתימות הצדדים).
אפשרות שניה – להתחרט ולא להיכנס בשערי נוהל הגילוי מרצון תוך מסירת הודעה על חזרה מהבקשה האנונימית להמשך גילוי מרצון, על כל הנובע ומשתמע מכך.
חשוב לציין, כי גם מצידה של רשות המיסים ישנה אפשרות כי בסופו של יום לא ינתן האישור לגילוי מרצון ואז יש חיסיון על המידע שהועבר אליה.
לנוחיותכם תרשים זרימה – גילוי מרצון במסגרת הוראת השעה החדשה, כדלקמן:
 
 

 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.