העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 10.04.2020

תסדיר: 2020-04-10

ביהמ"ש העליון: יפורסמו שמות המגיעים להסדר כופר עם רשות המסים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
469
תאריך: 
25/09/2008

 
♦ ביום 23.09.08 ניתן פסק דינו של ביהמ"ש העליון בעניין עע"מ 398/07 התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל – רשות המסים.
פסק הדין עסק בשאלה - האם זכאי הציבור, מכוח הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, לקבל מידע על זהותם של אותם חייבים במס, אשר רשות המסים ערכה עמם הסדרי כופר, במסגרתם משלמים האחרונים לרשות כופר כסף בתמורה לכך שלא יינקטו נגדם הליכים פליליים בגין עבירות מס שבוצעו על-ידם.
עפ"י פסק הדין, החל מ- 23.9.08 – על רשות המסים לכלול את שמותיהם של הנישומים שעמם נערכו הסדרי כופר. החלטה זו הופכת את החלטת בית המשפט המחוזי שאליו הוגשה העתירה, אשר עד כה קבע, כי אין מקום לפרסם את שמות הנישומים, וניתן להסתפק בפרסום פרטי הבקשה וההסדר.
♦ כב' השופטת עדנה ארבל, אשר כתבה את פסק הדין קבעה, כי במכלול השיקולים שנשקלו, הרי שבאיזון בין זכות הציבור לדעת לבין זכותם של הנישומים לפרטיות והפגיעה האפשרית באינטרס הציבורי בתפקודו התקין של השירות הציבורי, ראוי להעניק את מעמד הבכורה לזכות הציבור לדעת.
♦ הערת מערכת: אנו סבורים, שייתכן, ומשעסקינן בהליך בעל נגיעה ישירה לציבור הנישומים, ייתכן ונכון היה, שגורם האמון על ייצוג נישומים, כגון לשכת עורכי הדין ו/או לשכת רואי החשבון, היו מצטרפים להליך כצד לו (ידיד בית המשפט).
 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.