העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

אושר בטרומית: פטור מניהול פנקסים ודוחות עד הכנסה של 60,000 ש"ח

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
708
תאריך: 
10/07/2014
ביום 9.7.14 אישרה מליאת הכנסת בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור מדיווח לנישום פטור), התשע"ג-2013, של ח"כ מאיר שטרית (התנועה).

מוצע, כי מי שהכנסתו ממשכורת, עסק או משלח יד אינה עולה על 60,000 שקלים חדשים והצהיר על כך בפני פקיד השומה, יהיה פטור מחובת ניהול פנקסים ומהגשת דוחות.

ובנוסח ההצעה: "על אף הוראות סעיפים 130 ו-131, נישום פטור לא יהא חייב בניהול פנקסים ובהגשת דוח כאמור באותם סעיפים לגבי כל הכנסותיו; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הכנסות שלגביהן ביקש היחיד ניכוי לפי סעיף 17; לעניין זה, "נישום פטור" – מי שהכנסתו ממשכורת, עסק או משלח-יד בשנת המס אינה עולה על 60,000 שקלים חדשים והצהיר על כך בפני פקיד השומה".

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי במצב הנוכחי, כל תושב החפץ להתפרנס מעסק קבוע או מזדמן, מחויב בכל כללי הדיווח וניהול החשבונות הקבועים בפקודת מס הכנסה ותקנותיה ללא תלות בגובה הכנסתו, גם אם הכנסה זו אינה מחויבת בתשלום מס כלל בשל נקודות הזיכוי האישיות ומדרגות המס. מצב זה יוצר רתיעה מובנת של כל אותם יחידים המעוניינים לקיים עסק קטן שתוצאות פעילותו ממילא אינן מחויבות במס. עצם החובה לנהל ספרים על ידי מי שאינו מאומן בכך והעלויות הכרוכות בהעסקת אנשי מקצוע מהוות מכשול מיותר בדרכם של אותם יחידים לפרנס במעט את עצמם ומשפחתם. גם שלטונות המס נאלצים לקלוט אלפי דוחות של נישומים אשר מלכתחילה ברור, כי אין בהם כל תשואת מס שהיא.

מוצע אפוא לאמץ (בשינויים המחויבים) את המודל הקיים כבר שנים רבות באגף אחר של רשות המסים והוא מודל ה"עוסק הפטור" הנהוג במס ערך מוסף ומאפשר במודע פגיעה מסוימת בהכנסות המדינה לצורך פישוט מערכת הדיווח והאכיפה.

 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.