העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 30.10.2020

תסדיר: 2020-10-30

אושרו בקריאה ראשונה הצעות החוק להעמקת גביית המסים ולמלחמה בהון השחור

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
671
תאריך: 
01/08/2013
  ♦ביום 31.7.13 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את שתי הצעות החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה לעניין ייעול אמצעי הגבייה והדיווח ובעניין אמצעים לאכיפת תשלום מסיםולהרתעה מפני הלבנת הון.
לדברי מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, הצעות החוק מסייעות לחזק את היכולת של רשות המסים בהתמודדות עם ההון השחור ועם עברייני וסרבני מס. ההצעות כוללות תיקוני חקיקה במרבית חוקי המס, שעניינם הגברת אכיפת דיני המס, צמצום היקף העלמות המסים בישראל, שיפור וייעול גביית המסים ושיפור באיסוףהמידע והדיווח לרשות המסים.

 ♦הצעות החוק גובשו בהמשך להמלצת צוות בראשות מנהל רשות המסים שככלל גם נציגיאגף תקציבים ומשרד המשפטים שמטרתו הייתה לבחון את הטיפול בנושא ההון השחור, אכיפתההון השחור והעלמות המס. תיקוני החקיקה הכלולים בהצעת החוק נכללו בתחילה בהצעת חוקלשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014. ואולם בתיאום בין הממשלה לכנסת, הוצאו ממנה עוד לפני הנחתם בכנסת ושולבו בהצעות חוק נפרדות.

 ♦בין היתר כוללות הצעות החוק: מלחמה בהון השחור תוך הגדרת עבירות מס חמורותכעבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון והעברת מידע ישירה מהרשות לאיסור הלבנת הוןלרשות המסים, צמצום עסקאות מזומן בין עוסקים מ-20,000 ₪  ל- 10,000 ₪ והטלת קנס של 15% על עבירה כאמור. 

 ♦בתחום הגברת האכיפה וייעול הגבייה כלולות בהצעות החוק בין היתר הצעות להרחבתהסמכויות בתחום הגבייה על ידי עיכוב יציאה לחו"ל במחדלי תשלום ודיווח, מניעת הברחתנכסים,  הרמת מסך בהעברת פעילות, מתן סמכות לרשות לעיקול כלי רכב של חייבים בשטחציבורי, חובת המצאת ערבויות להבטחת תשלומים בהליכים משפטיים הגברת האכיפה תוך עיכובהחזרי מס למי שלא הגיש דו"ח, הטלת קנסות פיגורים מיום השומה ודרישת ערובה בהליךערעור על שומות, קביעת חובת דיווח מקוון לחברות במס הכנסה וחובת דיווח על הפסקתפעילות.

 ♦הצעות החוק יועברו להכנסה לקריאה שנייה ושלישית בוועדות חוקה, חוק ומשפטובוועדת הכספים.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.