העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 05.06.2020

תסדיר: 2020-06-05

4,300 ביקורות לבחינת יישום חוק המזומן

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
758
תאריך: 
27/06/2019

על פי הודעת רשות המסים, במהלך ארבעת החודשים האחרונים נערכו כ-4,300 ביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן.
ממצאי הביקורות עולה, כי חלק ניכר מהציבור הטמיע את ההגבלות הכלולות בחוק.  


מתוך 612 ההפרות שנמצאו בביקורות, רק 123 הן הפרות של הוראות שימוש בכסף מזומן. ב- 147 מקרים נמצאה הפרה של הוראת תיעוד אמצעי התשלום/תקבול, ו- 342 הפרות היו של הוראות שימוש בצ'קים (כגון: איסור שימוש בצ'קים פתוחים או הסבת צ'קים ללא ציון שם ומספר זהות של המסב בגב הצ'ק).

עוד עולה מהנתונים כי ההפרה הגבוהה ביותר של הוראות שימוש בכסף מזומן היא בגובה 174,000 ₪, של הוראת תיעוד אמצעי התשלום/תקבול היא 1,420,000 ₪ ושל הוראות שימוש בצ'קים היא 170,000 ₪.

יוזכר, כי עפ"י החוק, בתשעת החודשים הראשונים להפעלתו, לא יוטלו עיצומים כספיים על מפרי החוק אלא תימסר התראה בכתב (ובלבד שלא מדובר בהפרה חוזרת), כך שהביקורות מסייעות להטמעת החוק והוראותיו בקרב הציבור. 
 
בכל שאלה בענין בנושא חוק המזומן, ניתן ליצור קשר עם עו"ד אורי גולדמן בטל' : 036966733

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.