העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 01.03.2021

תסדיר: 2021-03-01

קוד אתי - רשות המסים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
749
תאריך: 
10/08/2017

רשות המסים השיקה קוד אתי אשר לאורו יפעלו עובדים ומנהלים ברשות.
הקוד, גובש בעבודת מטה מאומצת ויסודית שנמשכה כשנה וחצי, במהלכה נערכו תהלכי היוועצות פנים ארגוניים ובהם, סקר מקיף בקרב כלל עובדי רשות המסים. בנוסף, נבחנו קודים אתיים מהמגזר הציבורי והפרטי וקודים מרשויות מס בעולם. בקשות להחזרי מס ודוחות שנתיים.
עפ"י המבוא לקוד האתי, היקפי האחריות והסמכות הנרחבים, הנתונים בידי עובדי רשות המסים, יוצרים משנה תוקף למחויבות העובדים למלא את המשימות הנדרשות מהם בדרך ראויה, מוסרית, הוגנת ותוך הקפדה על רמה אתית גבוהה. הקוד האתי שגובש, מהווה נדבך נוסף וחיזוק לקוד האתי הכללי של שירות המדינה. הקוד האתי משקף את חזון רשות המסים, יעדיה וערכיה. הקוד האתי מהווה מצפן לדרך התנהגות ראויה מבחינה אתית ומקצועית ומסייע להתמודד עם דילמות אתיות. קוד אתי זה, חל על כלל עובדי רשות המסים בכל הדרגים ומצופה מהם ליישמו בדרך שיגרה. מנהלים ינחילו ויטמיעו את הקוד האתי בקרב עובדיהם.
הקפדה ושמירה על ערכי רשות המסים כפי שמשתקפים בקוד זה, יגבירו את אמון הציבור בה, ישפרו את תדמיתה ויצרו סביבת עבודה נעימה, עניינית ואיכותית, בה מתקיימת תרבות ארגונית מיטבית וראויה.
הקוד האתי אינו מהווה תחליף להוראות התקשי"ר ולהוראות כל דין החלות על עובדי המדינה ואין הוא גורע מהן, במקרה של סתירה ביניהם, יחולו הוראות הדין הקיימות.

לכניסה לקוד האתי לחץ כאן

 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.