העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 07.12.2019

תסדיר: 2019-12-07

הפסקת ההתאמה לאינפלציה

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
386
תאריך: 
14/12/2006
במהלך ההכנות למעבר לדיווח כספי לפי התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS), התעוררה במוסד לתקינה חשבונאית השאלה, האם המועד שנקבע בתקן חשבונאות מספר 12 ובתקן חשבונאות מספר 17, להפסקת ההתאמה לאינפלציה מיום 31.12.03, הינו המועד הנכון בהתאם לקריטריונים שפורסמו בתקן חשבונאות בינלאומי מס' 29 (IAS 2). לאחר בירורים שעשתה הועדה המקצועית של המוסד לתקינה, החליטה הועדה, כי מועד הפסקת ההתאמה לאינפלציה של הדוחות הכספיים לא ישתנה, והדוחות הכספיים בסכומים מדווחים הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות מס' 12 ולתקן חשבונאות מס' 17, יהיו בסיס להתאמות הנדרשות לפי
1IFRS במועד המעבר לדיווח לפי IFRS.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.