העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

הטבות מס למשקיעים בסרטים ישראליים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
735
תאריך: 
21/01/2016

 ביום 18.1.16 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות המאריכות את הטבות המס למשקיעים בסרטים ישראליים, לפיהן ניתן להכיר בהוצאות להפקת סרט ישראלי כהוצאה שוטפת כנגד כל מקור הכנסה, כבר בשנה בה הוצאו עד סוף שנת 2018. התקנות ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומן ברשומות ויחולו רטרואקטיבית החל מה-1.1.2016.

התקנות קובעות כי מפיק, משקיע או בעל יחידת השתתפות בשותפות נסחרת יוכלו לנכות הוצאות הפקה שהיו להם בגין הפקת סרט בישראל כהוצאה שוטפת, כבר בשנת המס בה הוצאו ההכנסות, כנגד כל הכנסה. ההטבה כוללת גם הוצאות שהוצאו מחוץ לישראל, כל עוד הוצאו לשם הפקת סרט ישראלי.

ההטבה מאפשרת ניכוי הוצאות כאמור בסכום שאינו עולה על 15% מסכום הפקת הסרט בישראל, בשנה בה הוצאו ההוצאות, ואת יתרת ההוצאות ניתן יהיה לנכות בשנים הבאות כנגד כל הכנסה.

בנוסף, קובעות התקנות כי הוצאות הפקת סרט שהוצאו בישראל בידי שותפות, יותרו בניכוי למשקיעים בשותפות, בהתאם ליחס השקעתם הכספית בשותפות מסך כל ההשקעה הכספית בה. ההוצאות ייוחסו למי שהיה שותף בשותפות ביום 31 בדצמבר בשנת המס.

תקנות אלו נקבעו בעקבות המלצתה של ועדה במשרד האוצר אשר בחנה את נושא עידוד תעשיית הסרטים בישראל.

הועדה סברה כי תעשיית הקולנוע היא תעשייה עתירת סיכונים אשר מחייבת השקעות בהיקף ניכר וכי חשוב לאפשר לתעשיית הסרטים הישראליים להמשיך במהלך ההצלחות של השנים האחרונות וזאת, בין היתר, על ידי מתן הטבות מס.

כעת הוארכו התקנות כאמור בשלוש שנים נוספות, בשל הרצון להמשיך ולעודד את תעשיית הסרטים הישראלית.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.