העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 05.07.2020

תסדיר: 2020-07-05

הגברת מעורבות בשוק ההון

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
402
תאריך: 
12/04/2007

הועדה  לבחינת הצעדים הדרושים להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל, בראשות, ד"ר אסף חמדני, הגישה ביום 1.4.07, דו"ח ביניים להערות הציבור לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ידין ענתבי. בוועדה היו חברים נציגים ממשרדי האוצר, המשפטים, הרשות לניירות ערך ונציגים מהאקדמיה ומהגופים המוסדיים. הוועדה מונתה על ידי הממונה על שוק ההון בחודש יולי 2006, על מנת לבחון את מעמד הגופים המוסדיים על רקע השינויים שעבר שוק ההון בישראל בשנים האחרונות, אשר הגבירו משמעותית את היקף ההשקעה של הגופים המוסדיים, ובייחוד את אלה המהווים השקעה לחיסכון פנסיוני, בחברות ציבוריות בישראל. המלצות הוועדה מתמקדות בחובת ההשתתפות של הגופים המוסדיים באסיפות בעלי מניות ומחזיקי אג"ח, התמודדות עם ניגודי עניינים העלולים לפגוע באיכות ההצבעה, עידוד הגופים מוסדיים להיעזר בגורמים מקצועיים לגיבוש המלצות הצבעה, הגברת מעורבותם במינוי דירקטורים, ובייחוד דירקטורים חיצוניים, בחברות ציבוריות, ועידודם למעורבות פעילה בתחומים אחרים של ממשל תאגידי. דוח הועדה מפורסם באתר האינטרנט של אגף שוק ההון במשרד האוצר בכתובת זו (לצפייה פתח/י את הקישורית):http://www.mof.gov.il/hon/2001/gemel/memos/hamdani070401.pdf


 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.