העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 02.07.2020

תסדיר: 2020-07-02

אחידות בשומות מקרקעין

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
389
תאריך: 
04/01/2007
הוועדה לתקינה שמאית במשרד המשפטים, אישרה תקן מקצועי, אשר קובע הוראות להכללת פרטים הכרחיים, מבנה אחיד וחובת הצגת תחשיב בשומות המקרקעין לסוגיהן אשר יכנס לתוקף החל ממרץ 2007. בישראל נערכות מדי שנה עשרות אלפי שומות מקרקעין לצרכים ציבוריים ולצרכים פרטיים. עד כה, לא נקבעו כללים מקצועיים הקובעים רמת פרוט נדרשת, שיטות עבודה, והוראות לסדר כתיבה בתחום שמאות המקרקעין. המצב הקיים הביא לחוסר אחידות במבנה שומות מקרקעין שמנפיקים שמאים שונים, ולרמת פרוט חלקית ושונה מצדו של שמאי, אשר אפשרו, לא אחת, את ניצול המצב לרעת קונים פוטנציאלים. בימים אלה אישרה הוועדה לתקינה שמאית את "התקן לפרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לסוגיהן", הכולל: א. קביעת פרטי מינימום הכרחיים בשומת מקרקעין. ב. הוראות למבנה אחיד של שומת מקרקעין. ג. הנחיות לעריכת תחשיב כחלק משומת מקרקעין. כללים אלה, אשר יכנסו לתוקף במרץ 2007, יביאו לסטנדרטיזציה של שומות המקרקעין וישפרו את איכות המידע הכלול בדו"חות שומה של מקרקעין, אמינותו ושקיפותו לטובת ציבור המשתמשים בהם.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.