העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 03.06.2020

תסדיר: 2020-06-03

מס ריבוי נכסים ? (מיסוי בעלי שלוש דירות)

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
744
תאריך: 
25/08/2016
מחבר: 

נדב הכהן, רו"ח

שותף במשרד רוז`נסקי, הליפי, מאירי ושות`.
מתמחה במס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מיסוי כללי.
יו"ר מערכת "מסים ומעשים".
יו"ר ועדה לקבילות פנקסים.
חבר ועדת ערר למיסוי מקרקעין.

 מוצע להטיל מס שנתי (בשיעור של 1% משווי הדירה, אך לא מעל 1.500 ש"ח לחודש), על בעלי דירות מגורים, שלהם שלוש דירות ויותר (לא כולל מלאי עסקי). "בעלות" לעניין זה - שליש ומעלה בזכויות בדירה.

 לעניין זה, יראו כבעלים אחד בני זוג (למעט כאלה הגרים בנפרד, דרך קבע) וילדיהם, שטרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילדים נשואים).

 ההצעה מוסברת, בין היתר, בכך שלפי נתוני רשות המסים, הכנסתם הממוצעת של משקי בית שבבעלותם בישראל שלוש דירות ומעלה, עומדת על פי 3 מההכנסה הממוצעת למשק בית בישראל, וגם בכך שאין זה צודק שבעלי הדירות הללו ייהנו מעליית הערך של הקרקע.

 ההצעה הינה לדעתנו בלתי ראויה וניתן למנות בה, בקצרה, את הכשלים דלהלן:

·         הטלת מס ייחודית על תא משפחתי שבבעלותו שלוש דירות מגורים ויותר, נחזית על פניה פופוליסטית, ונראה כי הינה סותרת את זכויות היסוד של בעלי הדירות (חוק כבוד האדם וחירותו).

·         מעליית ערך הקרקע "נהנים" כידוע גם בעלי נכסים מסחריים ובעלי קרקעות, ולאו דווקא בעלי דירות מגורים (שלא לדבר על כך שמוטלים מיסים והיטלי השבחה, בלאו הכי, במימוש התעשרות הבעלים מעליית ערך הקרקע).

·         ההצעה מפלה לטובה, באופן בלתי סביר, בעלי דירות יקרות, בעלי דירות בחו"ל, ובעלי נכסי הון אחרים (שאינם דירות מגורים).

·         ההצעה מפלה לטובה (באופן בלתי סביר) בעלי שתי דירות מגורים (שיכולות להיות יקרות במיוחד), בהשוואה לבעלי שלוש דירות ויותר (שיכולות להיות עממיות וזולות במיוחד).

·         ההצעה מתעלמת מכך שבמקרים רבים מדובר בדירות בהן מתגוררים קרובי משפחה, מדרגה ראשונה, שאין להם דירות משלהם (בדרך כלל מדובר בצאצאים).

·         ההצעה מתעלמת מכך שבמקרים רבים מדובר בדירות ממושכנות.

·         ההצעה מתעלמת מכך שבמקרים רבים הדירות בישראל אינן רשומות כלל בשם הבעלים האמיתיים (שלא לדבר על קרקעות שאינן מוסדרות). 

·         הטלת המס (אם תיושם ההצעה) תביא בהכרח לעליית מדרגה מסוכנת ברמת החיכוך בין בעלי הדירות לבין רשויות המס, ולכמות אדירה של השגות ועררים, ותהווה - ללא כל ספק - תמריץ שלילי משמעותי לאזרחות טובה.

 בנוסף לכך, ומבלי להפחית במשקלם המצטבר של הכשלים שפורטו לעיל, יישום ההצעה (אם אכן תיושם) יביא בוודאי לפילוג ולעוינות בין אלה שיש להם שלוש דירות ויותר לבין האחרים, ויש בכך משום תקדים חברתי לא פשוט, שעלולות להיות לו השלכות שליליות.

 לא נותר לנו אלא לקוות, כי רוב חברי הכנסת לא ימהרו לתמוך בהצעה להטלת מס ריבוי נכסים - למרות שיש בו סממנים "רובין-הודיים" מפתים, במבט בלתי מקצועי - ולא יתנו את ידם למהלך פיסקאלי בלתי מוצדק ובלתי שוויוני, שעלול להוות סימן (רע) לבאות.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.