העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 29.02.2020

תסדיר: 2020-02-29

פס"ד בן נתן - מי יחשב בן זוג רשום, והאם הזכות לפטור תחול גם על הכנסות בן הזוג שאיננו רשום?

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
602
תאריך: 
07/12/2011
מחבר: 

סלי אילון, רו"ח

.רו״ח סלי אילון, נשוי+ 3, עד לשנת 2010 שימש בתפקיד בכיר (מנהל תחום קבלנים) במחלקה המקצועית ברשות המיסים, שותף מנהל במשרד "סלי אילון ושות׳ רואי חשבון״,
מרצה באקדמיה בתחום המיסים. מומחה למיסוי מקרקעין, מע"מ, ומס הכנסה. מומחה בתכנוני מס, הסדרים עם רשויות המס, טיפול בבעיות מיוחדות מול רשות המיסים.

 

פס"ד בן נתן - מי יחשב בן זוג רשום, והאם הזכות לפטור תחול גם על הכנסות בן הזוג שאיננו רשום?/

בחישוב מאוחד, רואים את כלל ההכנסות של התא המשפחתי כהכנסה של בן הזוג הרשום, ומחשבים את המס כאילו רק הוא הרויח אותה. כך, מאבד התא המשפחתי נקודות זיכוי המגיעות לו, ומדרגות מס. לכן, המחוקק קבע שרשאים בני זוג לבקש שיעשה חישוב נפרד על הכנסתם, כלומר, רשאים בני הזוג שלא לבקש זאת, ואז יתחייבו הכנסותיהם כהכנסת בן הזוג הרשום.
המחוקק קובע, כי בן הזוג הרשום יקבע על ידי פקיד השומה, אולם יכולים בני הזוג לבקש שאחד מהם יחשב כבן זוג רשום, אם גובה ההכנסה שהיתה לבן הזוג שמבקש להיות רשום היא לפחות 25% מהכנסת בן הזוג, בשנה שקדמה לבקשה.
השאלה הראשונה בה דן פסק הדין היא, האם יש להחיל את התנאי של ה 25% על "הכנסה חייבת" או על "הכנסה" ?
בית המשפט קובע שיש להחיל את המבחן על הכנסה ולא על הכנסה חייבת, שכן זהו לשון הסעיף. בית המשפט בוחר לפרש את החוק בשיטה הדווקנית. 
 השאלה השניה בה דן פסק הדין היא האם הפטור לנכה יחול גם על הכנסות שצורפו לבן הזוג הרשום בשל החישוב המאוחד? מדובר בנכה, שאשתו עובדת במשרד ממשלתי. בני הזוג ביקשו שהאבא - שהוא נכה כאמור - יחשב "בן זוג רשום" בשנת המס. לאחר מכן, ביצעו חישוב מאוחד ודרשו את הפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה על הכנסות שני בני הזוג, שמהוות הכנסה חייבת של הנכה בלבד לצורך חישוב המס בגלל החישוב המאוחד.בית המשפט קובע שהפטור על הכנסות נכה לא יחול על הכנסתה של בת זוגתו, שהצטרפה אל הכנסותיו בשל החישוב המאוחד. הפטור על הכנסותיו של נכה צריך להינתן על הכנסה מיגיעה אישית של הנכה בלבד.  
אם כבר מזכירים את הסוגיה של בן הזוג הרשום, אומר כי לדעתי כדאי לבחון בכל מקרה ומקרה באופן ספציפי מי מבני הזוג כדאי שיחשב בן הזוג הרשום. במקרים רבים, הבחירה תהיה דווקא באישה, שכן היא מופלית לטובה בדיני המס: האשה זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת, ובנוסף לכך זכאית לנקודות זיכוי בגין ילדים. כך, במקרה של חישוב מאוחד, יזכה התא המשפחתי לנקודות זיכוי רבות יותר.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.