העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 20.02.2020

תסדיר: 2020-02-20

נגמרו החגיגות! סמכויות נוספות לרשות המיסים להעמקת הגביה

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
718
תאריך: 
20/11/2014
מחבר: 

סלי אילון, רו"ח

.רו״ח סלי אילון, נשוי+ 3, עד לשנת 2010 שימש בתפקיד בכיר (מנהל תחום קבלנים) במחלקה המקצועית ברשות המיסים, שותף מנהל במשרד "סלי אילון ושות׳ רואי חשבון״,
מרצה באקדמיה בתחום המיסים. מומחה למיסוי מקרקעין, מע"מ, ומס הכנסה. מומחה בתכנוני מס, הסדרים עם רשויות המס, טיפול בבעיות מיוחדות מול רשות המיסים.

 

נגמרו החגיגות! סמכויות נוספות לרשות המיסים להעמקת הגביה/

במסגרת תיקון לחוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה, נתנה בין היתר סמכות לרשות המסים לבקש מרשם הוצאה לפועל להטיל מגבלות מסוימות על נישום חייב, אשר כיום אין אפשרות להטילן לפי פקודת המסים (גבייה).

מתוקף סמכות זו, יהא הרשם רשאי להטיל מגבלות שונות כגון:

 

 1. למנוע מהחייב מלקבל או להחזיק דרכון
   
 2. לעכב יציאה מהארץ
   
 3. להגביל את החייב כלקוח מוגבל
   
 4. להגביל את החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב
   
 5. להגביל את החייב מלייסד או להיות בעל עניין בתאגיד
   
 6.  להגביל את החייב מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה.
   
 7. להטיל עיקול על נכסי החייב כגון רכב.
 8. ועוד

הטלת הסנקציות ע"י רשות המיסים תהיה בכפוף לתנאים הבאים:

 

 1. החוב עלה על 5,000 ש"ח.
   
 2. חלפה שנה או יותר מהמועד בו ניתן כתב הרשאה לפי סעיף 4 לפקודת המסים (גביה).
   
 3. חלף חודש מיום בו הומצאה לחייב דרישה לתשלום בהמצאה מלאה.
   
 4. במועד הגשת הבקשה יובאו בפני הרשם כל חובות המס שהחלו הליכים לגבייתם לפי פקודת המסים(גביה).
   
 5. תנאים נוספים לפי סעיף 7א לחוק המרכז לגביית קנסות.
   מעניין לציין כי החוק מחייב את רשויות המס להיצמד להחלטות הרשם ביחס לחוב וליכולת התשלום של החייב ולנהוג לפיהן.  כך, שאם הרשם מגיע למסקנות באשר ליכולת התשלום של החייב, ועל בסיס מסקנות אלה קובע כי יש לדחות את תשלום החוב, לפרוס את תשלום החוב או לפטור אותו מתשלום תוספת פיגורים – קביעות אלה יחייבו את רשויות המס, והן לא תהיינה רשאיות לדרוש מהחייב דרישות שאינן עולות בקנה אחד עם קביעות הרשם. כמו כן, ההסדר יחייב את רשויות המס לעדכן את הרשם על כל שינוי והתפתחות ביחס לחובו של החייב.  אם לדוג' יש עדכון לגבי היקף החוב או מצבו, לגבי זכויות קיזוז של החייב או של רשויות המס או שאין צורך יותר בהגבלות – רשויות המס תהיינה חייבות לעדכן את הרשם על כל שינוי כאמור.

 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.