העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 29.02.2020

תסדיר: 2020-02-29

מס על אופנועים / קטנועים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
602
תאריך: 
07/12/2011

 מס על אופנועים/ קטנועים.

רוכבי אופנועים וקטנועים, גם עליכם "חושבים" ברשות המסים. ולכן, במאמר זה נמליץ להיזהר לא רק מתאונות דרכים אלא גם מתאונות מיסים.

כידוע, במהלך שנת 2007 חלה רפורמה בשיטת רישום הרכבים במשרד הרישוי. ברפורמה האמורה זכה הרכב הדו גלגלי לתשומת לב ולסיווג חדש, ומעתה,"עולם הדו גלגלי" יחולק ברישיון הרכב לשלוש קטגוריות כדלקמן:
אופנוע/קטנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו עד וכולל14.6 כוח סוס יכונה -L1 .
אופנוע/קטנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו עד וכולל 33 כוח סוס יכונה- L2.
אופנוע/קטנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 34 כוח סוס יכונה- L3
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) התשנ"ה-1995, בהגדרת "רכב" החל מ- 01.01.2008 מופיע גם אופנוע 3L. ומשמעות הדבר היא, הן לגבי עצמאי והן לגבי שכיר שעל ידי המעביד הועמד לרשותו אופנוע מסוג L3, שמלבד הסיכון ברכיבה על אופנוע/קטנוע יש גם לשלם מס על הרכיבה האמורה.
המס אותו הטילה רשות המסים, מס הכנסה וביטוח לאומי בלבד, על רוכבי הדו גלגלי הינו כדלקמן:
1.      במישור הפירותי (השוטף)-בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) התשמ"ז-1987, לפי סעיף 2(ב) לתקנות האמורות -יש לזקוף שווי שימוש לכל חודש בגובה 750 ש"ח (9,000 ש"חבשנה). זקיפת שווי פירושה- כי לצורך החישוב במס יש להוסיף להכנסה החייבת, במס הכנסה ובביטוח לאומי, את שווי השימוש האמור ורק אז לחשב ולהעביר לרשות המסים את המס. כלומר-זקיפות השווי החל משנת 2008 מגדילה את תשלום המס השוטף של רוכבי הדו גלגלי מסוג L3 דוגמאת- T-MAX , BURGMAN 650  וכיו"ב. דוגמאות:
א.       עצמאי: נניח וסה"כ הוצאות אחזקת האופנוע/קטנוע בשנת המס היו 20,000 ש"ח, אזי לפי תקנות שווי שימוש ברכב הוצאות האחזקה בגובה 9,000 ש"ח-לא יותרו בניכוי ולכן סה"כ הוצאה מוכרת לאחר תיאום שווי שימוש הינה 11,000 ש"ח.
ב.       שכיר: נניח ומשכורותו של העובד בתלוש השכר הינה 7,000 ש"ח ברוטו, לפי תקנות שווי שימוש חישוב המס של העובד, מס הכנסה וביטוח לאומי, יהיה על משכורת של 7,750 ש"ח בכל חודש היות ויש לעובד טובת הנאה, לפי התקנות, של 750 ש"ח בחודש על האופנוע/קטנוע המוצמד אליו.
2.      במישור ההוני (במכירת האופנוע/קטנוע)-בהתאם לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב) התשנ"ז-1997-יש לחשבת את רווח ההון בהתאם להוראות תקנה 2 לתקנות האמורות:
א.       יש להכפיל את המחיר המקורי והתמורה ביחס לקילומטרים.
ב.       ינוכה מהמחיר המקורי רק סכום הפחת שהותר על פי תקנות הרכב.
3.      לעניין מע"מ:
א.       תשומות בעת הרכישה של האופנוע/קטנוע מסוג L3 לא נעשה כל שינוי.כאשר אדם ירכוש אופנוע/קטנוע לצורך שימוש העסק ניתן לדרוש במלואו את מע"מ תשומות ששולם בעת הרכישה, כנגד המצאת חשבונית מס כדין. וזאת ללא מגבלה של סוג האופנוע/קטנוע שנרכש כפי שמופיע לעיל.
ב.       תשומות בגין הוצאות שוטפות, הוצאות אחזקה של האופנוע/קטנוע מסוג L3
לגבי מעביד שהעמיד לרשות עובדו אופנוע/קטנוע מסוג L3,עבור החלק שנקבע כי הוא טובותו של העובד קרי 750 ש"ח בחודש אזי בכפוף לתקנה 15א לתקנות מע"מ אין להתיר למעביד את מע"מ התשומות המחושב על הסכום של 750 ש"ח.
לגבי עצמאי אין הוראה ספציפית האוסרת על קיזוז התשומות עבור הוצאות שוטפות. יצויין כי בהתאם לתקנה 18 לתקנות מע"מ, כאשר התשומות הן הוצאה מעורבת כלומר גם לצורכי העסק וגם לצרכים אחרים, אזי בהתאם לתקנה יש לערוך ייחוס/חלוקה לפי שימוש לצורכי העסק ובין שימוש לצרכים אחרים, כאשר התשומות הקשורות לשימוש לצרכים אחרים אינן מותרות לקיזוז.
לסיכום, רוכבי דו גלגלי היקרים, מלבד הזהירות המירבית שאתם נוקטים בעת הרכיבה על הדו גלגלי, עליכם לנהוג בזהירות קודם לכן, בעת הרכישה, ולאחר מכן בתקופת השימוש באופנוע/קטנוע על מנת שלא תהיה "תאונת מס" לא רצויה.
 
 
 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.