העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

חובת הנמקת נימוקי כופר

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
761
תאריך: 
27/02/2020
מחבר: 

מיכאל כשכאש, עו"ד

מיכאל כשכאש, עו"ד


עורך דין במשרד גולדמן ושות'.

בוגר הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן, שנת סיום לימודים 2012

סיים התמחות בפרקליטות מחוז ת"א (מסוי וכלכלה). התקבל לחברות בלשכת עורכי הדין בישראל ביוני 2013

מתמחה בעבירות כלכליות, בניהן: עבירות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין  והחוק לאיסור הלבנת הון.

 

 

חובת הנמקת נימוקי כופר 

♦ בידיעה שפורסמה ביום 11.2.2020 בעיתון  כלכליסט, נחשף מסמך פנימי, לכאורה, מתוך ועדת הכופר של רשות המסים, שדנה בבקשתה של הגב' אביבה גלעד, אשת השופט לשעבר משה גלעד, להמיר את אישומה בעבירות מס חמורות, בכופר כסף.

 

♦ מהמסמך הפנימי שחתום על-ידי גורמים בכירים ברשות המסים, עולה שאחת הסיבות להחלטת הועדה להמיר את אישומה של הגב' גלעד בכופר כסף, היא העובדה שמדובר באשת שופט, שלאחר החקירה ובעקבותיה, נאלץ לפרוש מכהונתו.

♦ יוער כי דבר המרת אישומה של הגב' גלעד בכופר כסף אומנם פורסם ביום 10.06.2018 בקובץ החלטות ועדת הכופר לשנת 2016, וזו נכתבה בזו הלשון:

"אביבה גלעד נחשדה באי דיווח על חשבון בנק (UBS) בחו"ל ולא על הכנסות פסיביות שצמחו בו, בסכום לא ידוע בשנים 2010 – 2013, עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

החלטה:

א.          הושת כופר בסך של 600,000 ₪

ב.          הנימוקים להחלטה :

• המלצת הפרקליטות.

סכום העבירה.

• מצב בריאותי. "

(הדגשות – מ.כ.).

 

♦ מלבד העובדה שנוסח ההחלטה שפורסמה ביוני 2018 רצופה בסתירות פנימיות, ובהן העובדה שסכום ההכנסות שצמחו לגב' גלעד אינו ידוע, בעוד שאחד הנימוקים להמרת אישומה הוא סכום העבירה (הקטן), הרי שכעת מהפרסומים עולה שהסיבה האמיתית להשתת הכופר על הגב' גלעד – עצם היותה אשת שופט שנאלץ לפרוש, לא פורסמה עד היום על אף החובה שבדין.

המחבר תמה מדוע זה קיים שוני בין הנימוק שעולה מתוך המסמך שנחשף לבין הנימוקים (הבעייתיים כשלעצמם) שבהחלטה שפורסמה?! האם יכול להתקיים פער בין נוסח ההחלטה שהתקבלה בפועל לבין הנוסח שמובא לפרסום. לדעת המחבר יש להשיב על כך בשלילה. 

כאן המקום לציין כי עד 2008 נמנעה רשות המסים מלפרסם את שמות האנשים שעבירתם כופרה בכסף, באמתלה של סודיות וצנעת הפרט. ואולם, בפסק הדין במסגרת עע"ם 397/08 התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל - רשות המסים (פורסם בנבו, 23.09.2008), קבע בית המשפט העליון מפי כב' השופטת ע' ארבל (כתוארה אז), כי מעתה ואילך מחוייבת רשות המסים בפרסום תמצית ההחלטה ונימוקיה, גם את שמות האנשים שעבירתם כופרה, כאמור.

♦ הסתירה הפנימית שנתגלתה עוד בנוסח שפורסם ביוני 2018 וחשיפת הנימוק האמיתי שבשלו הוחלט להשית על הגב' גלעד כופר כסף, מדיפים ריח רע של אפליה פסולה ואי תקינות שלטונית. לדעת המחבר שומה על מנהל רשות המסים לבצע בדק בית ולהידרש שוב לפסק דינה המאלף של כב' השופטת ארבל כדי לבחון מחדש את הקריטריונים לניסוח ופרסום החלטות ועדת הכופר. 

כלום זה סביר שייתכנו פערי נוסח בין החלטות שנתקבלו בפועל על ידי ועדת הכופר לבין אלה שמפורסמות. זכותו של הציבור לדעת מיהם אותם נישומים שעבירות המס שביצוע כופרה, כפי שקבע בית המשפט העליון, ולהיחשף לנימוקים (האמיתיים) שהביאו את ועדת הכופר להחליט כפי שהחליטה, שהרי נאמר "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר."

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.