קיזוז חשבוניות פיקטיביות בענף המתכות בעקבות "פרשת גלאם"