לא ניתן לקזז תשומות לפי מסמך כתב אישום כ"מסמך אחר"