הועדה: נסיבות בהן אין אישור להארכת מועד לתיקון שומה