בית המשפט קיבל טענת אכיפה בררנית בהליך מיסוי אזרחי