חוק המזומן - צמצום השימוש במזומן – הגבלת שימוש במזומן