נקודות זיכוי למסתננים – עמדת מחוזי ת"א מול עמדת מחוזי ב"ש