הקלות לקבלת 'מענק עבודה' למשפחות חד הוריות, לבעלי מוגבלות ולעצמאים